สมัครงาน

ก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

การจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ ต้องอาศัยกระบวนการและเทคนิคการทำงานของทีมเวิร์ค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพวกเรา บริษัทจะคัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร มีความรู้ ความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ทีมงานทุกคนจะช่วยกันพัฒนาพนักงานใหม่ให้เป็นคนที่มีคุณค่า มีศักยภาพ เพื่อช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

พนักงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

สวัสดิการ

ประกันสังคม, เงินพิเศษตามผลงาน, โบนัส, ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

รายละเอียดงาน

จัดทำเอกสาร จัดเตรียมภาษี ประกันสังคม

อัตรา

ตำแหน่งงานว่าง - อัตรา 

เงินเดือน

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชาย - หญิง จบการศึกษา ระดับ ปวช. - ป.ตรี อายุไม่เกิน 25 ปี

- ทำงานรอบคอบ ซื้อสัตย์ ตรงไปตรงมา

- มีจรรยาบรรณ รักษาความลับลูกค้าได้

- มีอัธยาศัย ยิ้มแย้ม เต็มใจช่วยเหลือ

- การเดินทางมาทำงานต้องสะดวก

- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

วิธีการสมัครงาน

ให้ผู้ที่สนใจแนะนำตัวเองและส่งประวัติมาในแบบฟอร์ม "ติดต่อสมัครงาน" ฝ่ายบุคคลจะพิจารณาและนัดสัมภาสัมภาษณ์งานเป็นลำดับต่อไป

ติดต่อสมัครงาน

ส่ง resume ได้ที่นี่ค่ะ!

Visitors: 377,177