ตารางเงินเดือนและค่าตอบแทน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2561

ระดับที่ 1 ค่าจ้าง 308 บาท มี 3 จังหวัด คือ ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

ระดับที่ 2 ค่าจ้าง 310 บาท มี 22 จังหวัด คือ สิงห์บุรี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, เชียงราย, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี, ศรีสะเกษ, ตาก, ชัยภูมิ, อำนาจเจริญ, แพร่, ราชบุรี, ระนอง, มหาสารคาม, ชุมพร, หนองบัวลำภู และสตูล

ระดับที่ 3 ค่าจ้าง 315 บาท มี 21 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด, ประจวบคีรีขันธ์, นครสวรรค์, สระแก้ว, พัทลุง, อุตรดิตถ์, อุดรธานี, นครพนม, บุรีรัมย์, สุรินทร์, เพชรบุรี, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ชัยนาท, เลย, ยโสธร, พะเยา, บึงกาฬ, น่าน, กาญจนบุรี และอ่างทอง

ระดับที่ 4 ค่าจ้าง 318 บาท มี 7 จังหวัด คือ จันทบุรี, สมุทรสงคราม, สกลนคร, มุกดาหาร, นครนายก, กาฬสินธุ์ และปราจีนบุรี

ระดับที่ 5 ค่าจ้าง 320 บาท มี 14 จังหวัด คือ อุบลราชธานี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, หนองคาย, ลพบุรี, ตราด, ขอนแก่น, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, เชียงใหม่, นครราชสีมา และพังงา

ระดับที่ 6 ค่าจ้าง 325 บาท มี 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา

ระดับที่ 7 ค่าจ้าง 330 บาท มี 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ...ที่นี่


 • ตัวอย่างสัญญาเช่า.jpg
  สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาเช่าบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผูเช่า" ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้...

 • ตัวอย่างใบกำกับภาษี.jpg
  ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายใบกำกับภาษี...

 • เปิดบัญชีในนามบริษัท.jpg
  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของกิจการกับสถานบันการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินแล้วจึงจัดทำรายการประชุมผู้ถือหุ้นเ...

 • ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเงิน.jpg
  ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฎิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับ...

 • ใช้บ้านทำโฮมออฟฟิศต้องทำอย่างไร.jpg
  กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...

 • คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.jpg
  ตารางคำณวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 อัตราภาษีใหม่ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของพนักงาน (ภ.ง.ด.1) ประจำเดือน และการวางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้โปรแกรม Excel แบบ...

 • ตัวอย่างสัญญาจ้างทำของ.jpg
  สัญญาจ้างานทำของหมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร...

 • ใช้รถส่วนตัวในงานบริษัท.jpg
  กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในงานบริษัท โดยนำไปใช้ในการประกอบกิจการต้องทำ "หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์" ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้เฉพาะ เป็นการจัดทำความยินยอมเพื่อแสดงว่าเจ้าของทรัพย์ยิน...

 • กำหนดเวลายื่นแบบภาษี.jpg
  นิติบุคคลจะต้องจ่ายภาษี 1.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีเงินได้ที่จัดเก็บล่วงหน้า กำหนดให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้แล้วนำส่งกรมสรรพากรต่อไป 2.ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจ...

โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express

จำหน่าย รับติดตั้ง โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส Express โปรแกรมคุณภาพ ใช้งานง่าย บริการหลังการขายดี บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษ

สอบถามโปรโมชั่นและบริการพิเศษต่างๆ

 

พูดคุยกับทีมงานของเรา

เบอร์สำนักงาน โทร 02-592-6015

คุณพัชรินทร์ มือถือ 065-729-9905

คุณจิราพร มือถือ 086-622-2388

คุณเกรียงไกร มือถือ 092-254-4558

คุณธนาคม มือถือ 081-7918286

หรือฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 377,176