แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชี

*โทรหาเราเบอร์นี้

 090-127-0586

 02-592-6015

การขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กับธนาคาร กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับธนาคารเหล่านั้น แล้วจะต้องจัดทำแบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลเพื่อประกอบการเปิดบัญชีบริษัท หรือเปิดบัญชี หจก กับธนาคารต่างๆ ด้วย

Tag: ใบรับสินค้า | ใบเสนอราคา | ใบกำกับภาษี | ใบวางบิล | ใบลดหนี้ | ใบเสร็จรับเงิน | ใบสั่งซื้อ | ใบรับวางบิล | ใบสำคัญจ่าย | หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย | รายงานภาษีซื้อ | รายงานภาษีขาย


  • 1. สิ่งแรกทีต้องทำคือ คิดชื่อบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ในการจอง โดยที่ชื่อเหล่านั้นจะต้องไม่ไปซ้ำ หรือคล้ายกับบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนไปแล้วโดยให้ยื่นการจองชื่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของก...

  • กรณีที่ผู้ประกอบการใช้บ้านตนเองเป็นโฮมออฟฟิศในการเปิดบริษัทใหม่ หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการโดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกันต้องจัดทำหนังสือยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการค้า และให...

  • กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก "SMEs" ที่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีตามเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องมีเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้ 1. เป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว...

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

คุยกับเราผ่านแชท LINE

suptle.t

สายด่วนมือถือ

090-127-0586

โทรหาเราเบอร์นี้

02-592-6015

 

ส่งอีเมลถึงเรา

dhanakom.info@gmail.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียน ห จก ใช้เงินเท่าไหร่ 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 467,310