เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยคุณธนาคม ตั้งสุรชัยกุล ร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยญชาญ เริ่มต้นให้บริการเกี่ยวกับงานด้านวิชาชีพบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท การให้คำปรึกษาด้านภาษี และการจัดจำหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูปสำหรับการจัดทำบัญชี

ด้วยวิสัยทัศน์และการเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติงานและรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


  • สมัครงาน.jpg
    ตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 15/46 (โลตัสเอ็กเพรส สาขาวิดาภาพาร์ค) หมู่ที่ 3ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท ...

  • แผนที่ ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด.jpg
    บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น. เลขที่ 15/46 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 จุดสังเกต...
Visitors: 474,683