เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านวิชาชีพบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท การให้คำปรึกษาด้านภาษี และการจัดจำหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูปสำหรับการจัดทำบัญชี

ด้วยวิสัยทัศน์และการเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติงานและรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Visitors: 489,159