gtag('config', 'AW-934024031');

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยคุณธนาคม ตั้งสุรชัยกุล ร่วมกับทีมนักบัญชีและไอทีที่มีความเชี่ยญชาญ เริ่มต้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท การจัดตั้งบริษัท จัดตั้งหจก จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชี การแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ศูนย์จำหน่าย ขาย สอน ติดตั้ง โปรแกรมบัญชี Express เป็นวิทยากรบรรยาย รับปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลการเปิดสำนักงานบัญชี การรับทำบัญชีอิสระ

ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เติบโต และทันสมัยอยู่เสมอ ผู้บริหารและทีมงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการให้บริการที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบบริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันผ่านการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติงานและรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


  • สมัครงาน.jpg
    บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด สำนักงานบัญชีในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครงานดังนี้ - พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง - ธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง สวัสดิการ ประกันสังคม, เงินพิ...

  • ร้องเรียน.jpg
    กรณีที่ท่านติดต่อเข้ามาใช้บริการกับเรา แล้วไม่ได้รับความสะดวก พนักงานให้บริการไม่สุภาพ บริการล่าช้า ฯลฯ ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านระบบเว็บไซต์ได้ทันที เพื่อบริษัทฯ จะได...

  • แผนที่ ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด.jpg
    บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด เลขที่ 15/46 (โลตัสเอ็กเพรส สาขาวิดาภาพาร์ค) หมู่ที่ 3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-592-6015 อีเมล ...
Visitors: 460,942