เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เริ่มต้นทำธุรกิจสำนักงานบัญชีในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยความมุ่งมั่นและมีอัธยาศัยในการให้บริการ ช่วยให้บริษัทมีโอกาสพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด

ปัจจุบันบริษัทผ่านการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติงานและรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Visitors: 438,091