เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด เราก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชีขนาดเล็กในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงแรกของการเริ่มต้นเรามีลูกค้า 2-3 รายเท่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นและมีอัธยาศัยในการให้บริการ ทำให้เรามีโอกาสและได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการมาโดยตลอด

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านตรวจรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามแนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 


  • สมัครงาน.jpg
    บริษัท ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัดเราจะคัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงาน เพื่อช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรในอนาคตต่อไป กำลังเปิดรับสมั...

  • แผนที่ ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด.jpg
    บริษัท ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด 15/46 โครงการวิดาภาพาร์ค หมู่ที่ 3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราชอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel: 02 592 6015 Hotline:065 729 9905 Email :dhanakom...
Visitors: 512,043