เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เริ่มต้นทำธุรกิจสำนักงานบัญชีขนาดเล็กในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงแรกของการเริ่มต้นเรามีลูกค้าทำบัญชีเพียง 2-3 รายเท่านั้น

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เราได้รับการตอบรับที่ดีจากมลูกค้าตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา บริการของเรามีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจลูกค้าประสบความสำเร็จ มีผลกำไรมากขึ้น สามารถพัฒนากลยุทธ์สู่ความมั่งคั่งและมั่นคง

ปัจจุบันเราสามารถให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน และผ่านการตรวจรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์