จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่ | จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร | ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น

บริษัทเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มธุรกิจ SME คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ประหยัดกว่า

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท

1. บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูงและได้รับความนิยมในปัจจุบัน การระดมทุนได้ง่าย

2. บริษัทบริหารงานโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น

3. บริษัทคำนวณภาษีจากรายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี และผลขาดทุนยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้สูงสุด 5 รอบบัญชี

4. บริษัท SMEs ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน 

 

ขั้นตอนรการจดทะเบียนหุ้างหุ้นส่วน 

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท และส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอ 

3. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

6. เสร็จส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทั้งหมด 

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา ..ที่นี่

พูดคุยกับเราผ่านไลน์

Line ID : suptle.t

 

มือถือ 090-127-0586

เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพจริงใจและตรงไปตรงมา (ขอบคุณค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 

Visitors: 396,392