รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด

รับจดทะเบียนเปิดบริษัท ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพ​ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ​ มากประสบการณ์วิชาชีพ

การจดทะเบียนบริษัท (Company Limited) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

ติดต่อเรา 090-127-0586

จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่?

บริษัทเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มธุรกิจ SME คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ประหยัดกว่า

การจดทะเบียนบริษัท SMEs เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ดี ช่วยลดภาษีเงินได้ของนิติบุคคล การดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการรับงานทีใหญ่ขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการในอนาคต 

จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร?

FAQ คำถามที่พบบ่อย จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร?

บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท การเปิดบริษัท เปิดบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท การจัดตั้งบริษัท ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนการเปิดบริษัท


 จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร ..ผู้ก่อตั้งกี่คน?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น ในวันประชุมจัดตั้งบริษัท  

 การจดทะเบียบริษัทมีกรรมการ 1 คน ได้ไหม?

 • ในวาระการประชุมจัดตั้งบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้ กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทตามกฎหมาย  

 เอกสารจดทะเบียนบริษัทต้องมีอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
 • สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งบริษัท
 • แผนที่ตั้งบริษัท  

 ค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัทมีอะไรบ้าง?

 ตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

 • กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ 
 • กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
 • กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
 • กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

 ทุนจดทะเบียนบริษัทควรกำหนดเท่าไหรดี?

 • ทุนจดทะเบียนบริษัทหรือเงินตั้งต้นกิจการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องลงทุนซื้อสินค้า เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ 
 • ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ SME นิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียนนครั้งแรก ไม่เกิน 1 ล้านบาท และในวันประชุมจัดตั้งบริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% ของมูลค่าหุ้น  

 การจดทะเบียนบริษัทต้องมีเงินในธนาคารไหม?

 • ในการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถระบุการลงทุนด้วยเงินสดได้และไม่ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นบางรายเป็นชาวต่างชาติ  ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนบริษัทด้วย

 ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง?

 • การจดทะเบียนบริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายและจำนวนมาก
 • ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบเท่านั้น
 • สามารถลงรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี
 • บริษัทเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อสูง และได้รับความนิยมในปัจจุบัน  

 ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตอนไหน?

 • ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำ ทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดที่กิจการตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

ติดต่อเรา 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

 • จดทะเบียน_หจก_ใช้เงินเท่าไหร่.jpg
  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้ง ห จก เปิด ห จก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาภาษีสรรพากร การจดทะเบียนห้างหุ้น...

 • รับทำบัญชี_นนทบุรี.jpg
  สำนักงานบัญชีคุณภาพ นนทบุรีรับทำบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่ายรับส่งเอกสรถึงที่ในอำเภอบางบัวทอง, บางใหญ่, ไทรน้อย, บางกรวย, ปากเกร็ด และพื้นที่ใกล้เคียง บริการจัดทำบั...

 • พีเอฟพี
  ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ ติดต่อเรา090-127-0586 1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ พระบรมราชาภิไธย พร...

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 527,491