บริการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการด้วยประสบการณ์ และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา 

คุณเติ้ล  090-127-0586 

คุณกี่  081-791-8286

เบอร์โทร  02-592-6015 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือ เปิดบริษัทเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันก่อตั้งบริษัท โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นๆละเท่ากัน (ส่วนใหญ่นิยมกำหนดมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงในประชุมบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น

ส่วนการบริหารงานของบริษัทผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งผู้อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเราเรียกว่า "กรรมการ" หรือกรณีที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเรียกว่า "กรรมการผู้จัดการ" 

จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียน ห จก ใช้เงินเท่าไหร่ 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่

ขั้นตอนการให้บริการของเรา 

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน 

3. นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

5. ส่งมอบเอกสารจัดตั้งพร้อมใบเสร็จราชการให้ลูกค้า


 

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาและรายละเอียด


  • จดทะเบียนหจกใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญ บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษแนะนำปรึกษา ปรึก...

  • ความรู้บัญชีเบื้องต้น.jpg
    สำนักงานบัญชีคุณภาพนนทบุรีบริการคุณภาพในราคามีเหตุมีผลพร้อมการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพให้บริการรับทำบัญชี รับยื่นภาษีและประกันสังคม ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีกรุงเทพ ปรึกษาผู้เชี่ยว...

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ราคาประหยัด

บริการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเติ้ล  090-127-0586

คุณกี่  081-791-8286

เบอร์โทร  02-592-6015

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ คลิก >>

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 474,683