รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

มือถือ090-127-0586 

เบอร์โทร02-592-6015

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือ เปิดบริษัทเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันก่อตั้งบริษัท โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้นๆละเท่ากัน (ส่วนใหญ่นิยมกำหนดมูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงในประชุมบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น ส่วนการบริหารงานของบริษัทผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งผู้อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเราเรียกว่า "กรรมการ" หรือกรณีที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเรียกว่า "กรรมการผู้จัดการ" 

จดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

(ใบเสนอราคาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คลิก)

จดทะเบียน Package ไหนเหมาะกับคุณ?

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Package#1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี สามารถเลือกไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้

และกรณีที่ยังไม่มีพนักงานประจำก็ไม่ต้องจดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม หรือธุรกิจของคุณเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง ขายสัตว์ ขายปุ๋ย ขายพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Package#2 เหมาะสำหรับสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี และต้องการสร้างธุรกิจที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นคู่ค้าภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร คุณควรวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มต้นโดยการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อใช้สิทธิ์ในการเครดิตภาษีซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Package#3 เหมาะสำหรับสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบต้องใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจครบวงจร ทั้งจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนประกันสังคม (กรณีที่มีลูกจ้างประจำตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป) 

ขั้นตอนการให้บริการของเรา 

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน 

3. นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

5. ส่งมอบเอกสารจัดตั้งพร้อมใบเสร็จราชการให้ลูกค้า 

ใบเสนอราคาและรายละเอียด คลิ๊ก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

คุยกับเราผ่านแชท LINE

suptle.t

สายด่วนมือถือ

090-127-0586

โทรหาเราเบอร์นี้

02-592-6015

 

ส่งอีเมลถึงเรา

dhanakom.info@gmail.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียน ห จก ใช้เงินเท่าไหร่ 

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 467,310