รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ราคาหมาจ่าย 12,000 บาท

ฟรีแนะนำปรึกษาก่อนเริ่มงาน

ฟรีตรายาง

พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 ท่าน

สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน

สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท

 

บริการคุณภาพเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรึกษาเพิ่มเติม 090-127-0586 หรือsuptle.t

การจดทะเบียนบริษัท (Company Limited) เป็นรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้น และเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ผู้ที่ลงทุนเรียกว่าผู้ถือหุ้น มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทในจำนวนเงินที่ไม่เกินเงินที่ได้ลงทุนหรือจองหุ้นไว้เท่านั้น

 

การจดทะเบียนบริษัทได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจัดตั้งเป็นบริษัท SME ด้วยทุนจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษในการจ่ายภาษีสรรพากรที่ถูกกว่ากิจการขนาดใหญ่

ทุนจดทะเบียนบริษัท หรือเงินตั้งต้นกิจการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ, เงินที่ต้องลงทุนสต๊อคสินค้า, เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ, ตลอดจนเงื่อนไขที่คู่ค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเติ้ล 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาบริการจดทะเบียนบริษัท

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยให้คำปรึกษา และแนะนำบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

Visitors: 537,330