จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน พร้อมแนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่?

แพคเกจที่ 1 จดทะเบียนบริษัทค่าใช้จ่าย 12,000 บาท เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่คาดว่ารายได้จะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี หรือกิจการที่ยังไม่มีพนักงานประจำ หรือธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร เป็นต้น

แพคเกจที่ 2 จดทะเบียนบริษัทค่าใช้จ่าย 15,000 บาท เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ หรือ เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ หรือธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุน

แพคเกจที่ 3 จดทะเบียนบริษัทค่าใช้จ่าย 18,000 บาท เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินงานเต็มรูปแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจการขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น มีพนักงานประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่ | รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน พร้อมแนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ บริการของเราครบวงจรตั้งแต่การจองชื่อนิติบุคล จัดทำแบบฟอร์มเอกสารจัดตั้งต่างๆ และรับมอบอำนาจไปดำเนินการจดทะเบียนให้ที่พาณิชย์จังหวัดแทนลูกค้า เพียงแค่คุณส่งข้อมูลให้ทางเรา ที่เหลือเราดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

ข้อดีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า

ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ลงทุน

กำไรไม่เกิน 300,000 บาทแรก ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปีทั้งจำนวน

ผลจากการขาดทุนสะสมสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้ (สูงสุดถึง 5 รอบบัญชี)

แนะนำขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

1. บริการจองชื่อจดบริษัทกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พร้อมชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท

3. นัดผู้ก่อตั้งเซ็นอนุมัติเอกสาร พร้อมชำระค่าบริการงวดสุดท้าย

4. รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ตามแพคเกจที่ตกลงไว้

5. ส่งมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้าพร้อมใบเสร็จราชการ

จดทะเบียนบริษัทใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การจดทะเบียนบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น และต้องเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกในวันจัดตั้งไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

สำเนาบัตรผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คน

สำเนาบัตรพยานรับรองการจัดตั้งบริษัท 2 คน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่ของบริษัท

แผนที่ตั้งบริษัทโดยสังเขป

การกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัท

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักนิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษของ SME ในการจ่ายภาษีสรรพากรที่ถูกกว่ากิจการขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ควรพิจารณาถึงโอกาสและความเหมาะสมให้รอบด้าน เช่น

 ความน่าเชื่อถือ

 เงินที่ต้องซื้อสินค้า

 เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 หลักเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ

จดทะเบียนประกันสังคมตอนไหนดี?

ในกรณีที่มีลูกจ้างประจำทั้งแบบรายเดือน รายวัน หรือ Part Time ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ภายใน 30 วัน ณ สำนักงานประกันสังคมที่กิจการตั้งอยู่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีดีไหม?

กรณีที่คู่ค้าต้องการใบกำกับภาษี กรณีเช่นนี้แม้รายได้จะไม่ถึง 1.8 ล้านต่อปี ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อให้มีโอกาสขายสินค้า ธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงแรก เช่น ก่อสร้างอาคาร, ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อจะได้ใช้สิทธิในการเครดิตภาษีซื้อกับกรมสรรพากรในอนาคต


สวัสดีค่ะ "พี่เติ้ลนะค่ะ"

พี่เติ้ลดูแลงานจดทะเบียนบริษัทใหม่ให้กับลูกค้าทั่วประเทศค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านก่อนตัดสินใจ เพื่อวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและวางแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด

ตลอดจนแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ควรรู้ ระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม การขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม และการจัดทำบัญชีนำส่งภาษีสรรพากร เป็นต้น

ท่านที่สนใจบริการจดทะเบียนบริษัท และกำลังมองหาสำนักงานบัญชีผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหารือกับเราก่อนตัดสินใจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพ จริงใจและตรงไปตรงมา ..ค่ะ

ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป