จดเครื่องหมายการค้า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเติ้ล  090-127-0586

เบอร์โทร  02-592-6015

เครื่องหมายการค้า (Trademark) ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน

สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องหมายแสดงถึงชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงภาพเครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง อ้างถึง มีความหมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน

เครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์สากล คือการกำกับด้วย ™ หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน

หรือ ® หมายถึงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งจะได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย

ค่าบริการจดเครื่องหมายการค้า

1. การ ตรวจสอบ เครื่องหมายละ 5,000 บาท

2. ต่ออายุ เครื่องหมายละ 5,000 บาท

3. โอนสิทธิ์ เครื่องหมายละ 8,000 บาท

4. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ เครื่องหมายละ 10,000 บาท 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ ตรวจสอบ ต่ออายุ โอนสิทธิ์

บริการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเติ้ล  090-127-0586

เบอร์โทร  02-592-6015

สนใจจดเครื่องหมายการค้า คลิก >>

 

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 469,735