เครื่องหมายการค้า | ประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี | สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ

ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน

สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องหมายแสดงถึงชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงภาพเครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง อ้างถึง มีความหมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน

เครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์สากล คือการกำกับด้วย ™ หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน

หรือ ® หมายถึงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งจะได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย

บริการจดเครื่องหมายการค้า

1. การ ตรวจสอบ เครื่องหมายละ 5,000 บาท

2. ต่ออายุ เครื่องหมายละ 5,000 บาท

3. โอนสิทธิ์ เครื่องหมายละ 8,000 บาท

4. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ เครื่องหมายละ 10,000 บาท 

ฝ่ายจดทะเบียนธุรกิจ

มือถือ 090-127-0586

Line ID : suptle.t

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 438,095