จดแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้น่สวน

ค่าบริการแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล

จดเลิกกิจการพร้อมงบชำระบัญชี 25,000.-
จดทะเบียนลดทุนบริษัท 7,000.-
จดย้ายที่อยู่ (กรณีข้ามเขต) 5,000.-
จดย้ายที่อยู่ (เขตเดียวกัน) 4,500.-
จดเพิ่มสาขา/ลดสาขา 4,500.-
จดกรรมการเข้า- ออก 4,500.-
จดแก้ไขอำนาจกรรมการ 4,500.-
จดแก้ไขชื่อและตราประทับ 4,500.-
จดแก้ไขวัตถุประสงค์ 4,500.-
จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท 5,000.-
แก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,000.-
แก้ไขทะเบียนประกันสังคม 4,000.-
จัดทำตราประทับ อันละ 500.-
ลงหนังสือพิมพ์ ฉบับละ 500.-
คัดหนังสือรับรอง ครั้งละ 500.-

พูดคุยกับเราผ่านไลน์

Line ID : suptle.t

 

มือถือ 090-127-0586

เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพจริงใจและตรงไปตรงมา (ขอบคุณค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 396,390