รีวิวการสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี Express กับ บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด

ติดต่อสอบถาม นัดติดตั้ง จองวันเรียน

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express ลิขสิทธิ์แท้ ราคาถูก ฟรีสอนการใช้งาน ฟรีบริการดูแลระบบ ฟรีเซ็ทระบบแลน บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด

โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง?

โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับสำนักงานรับทำบัญชีและผู้สอบบัญชี การเริ่มต้นธุรกิจด้วยโปรแกรมบัญชี Express เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าบนพื้นฐานของเหตุผล ทั้งเรื่องคุณภาพและราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ซื้อขาดจ่ายครั้งเดียว สามารถรับทำบัญชีให้ลูกค้าได้ไม่จำกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนตอบโจทย์การประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับบริษัทห้างร้านทั่วไป ที่ต้องการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา มากำหนดแผนงานต่างๆ ของกิจการ เพราะ EXPRESS ไม่ใช่แค่โปรแกรมของนักบัญชีแต่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งองค์กร เช่น ฝ่ายจัดซื้อ, คลังสินค้า, ฝ่ายขาย, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายบริหาร

โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับโรงเรียนและสถานศึกษา ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในสาขาบัญชี เพราะโปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชียอดนิยมที่นักบัญชีเลือกใช้มากที่สุดในปัจจุบัน การผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express จึงเป็นโอกาสในการพิจารณาสมัครงาน

การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนทั้งหมด 1,000 สิทธิเท่านั้น (หมดแล้วหมดเลย) ท่านที่สนใจสามารถจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ลงทะเบียนรับคูปอง มูลค่า 10,000 บาท

โครงการสนับสนุน SMEs เป็นการสนับสนุนในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยรับผิดชอบการดำเนินการมอบทุนสนับสนุนให้ SMEs  ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้

1. ธุรกิจการค้าและบริการ

2. ธุรกิจ E-commerce

3. ธุรกิจท่องเที่ยว

4. ธุรกิจร้านอาหาร

**ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 555,490