สำนักงานบัญชีคุณภาพ | รับทำบัญชีรายเดือน | รับยื่นภาษีโดยผู้เชียวชาญ

สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้ และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพจะดีกว่า

บริการของสำนักงานบัญชีจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจ ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

ขอบเขตการให้บริการเบื้องต้น 

1. บริการจัดทำบัญชีประจำเดือน 

  - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การจัดทำเอกสารเบื้องต้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานบัญชีของกิจการ 

  - วิเคราะห์รายการค้า เอกสารประกอบ เพื่อการบันทึกรายการค้าตามมาตรฐานการบัญชี การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

  - ปิดงบบัญชีประจำปี การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา รายละเอียดลูกหนี้การค้า รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า บัญชีแยกประเภท กระทบยอดธนาคาร งบทดลอง และงบการเงิน 

  - แจ้งรายชื่อและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน 

2. บริการยื่นแบบภาษีสรรพากร 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน (ภงด.1) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ภงด.3) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภงด.53) 

  - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 

  - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) 

  - จัดทำและภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) 

  - จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) 

4. บริการยื่นแบบประกันสังคม 

  - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 

  - จัดทำและยื่นแบบพนักงาน เข้า-ออก 

  - จัดทำและยื่นแบบกองทุนทดแทนประจำปี กท.20 

พูดคุยกับเราผ่านไลน์

Line ID : dhateam

มือถือ 065-729-9905

เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพจริงใจและตรงไปตรงมา (ขอบคุณค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 396,390