รับทำบัญชี นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพ รับทำบัญชีเน้นคุณภาพ ราคามีเหตุมีผล

การเริ่มต้นธุรกิจของ SMEs ส่วนใหญ่มักขาดความชำนาญในการจัดทำบัญชีและภาษี หากดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ ระบบงานบัญชีจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด อาจนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับจำนวนมากตามมา

สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี ..ดีกว่า

ค่าทำบัญชีรายเดือนพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

ค่าบริการทำบัญชี​พิจารณาจากปริมาณรายการค้า, ความซับซ้อนของธุรกิจ, ตลอดจนระยะเวลาที่พนักงานแต่ละขั้นตอนใช้ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเป็นสำคัญ

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี?

1. การจ้างสำนักงานบัญชีให้ดูแลธุรกิจของคุณ คุณไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับพนักงานลาออก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายทดลองงานพนักงานใหม่

2. สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่จะให้บริการ จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม ครบวงจรและเป็นมืออาชีพ คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก ไม่เสี่ยงทำผิดกฎหมายภาษีให้ธุรกิจต้องจ่ายค่าปรับเงินเพิ่ม

3. ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้จ่าย การจ้างสำนักงานบัญชีดูแลธุรกิจให้คุณ คุณจะจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำเองไม่น้อยกว่า 3 เท่า ซึ่งช่วยให้การทำธุรกิจของคุณสามารถประหยัดต้นทุนสำนักงานได้อย่างน่าสนใจ

4. สุดท้าย การจ้างสำนักงานบัญชีดูแลธุรกิจให้คุณ คุณจะได้รับบริการให้คำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้การดำเนินธุรกิจของคุณราบรื่นและประสบความสำเร็จ

การวางแผนภาษี Tax Planning

เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องแต่ประหยัดค่าภาษีสูงสุด เจ้าของกิจการควรมีที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีไว้คอยแนะนำช่วยเหลือ 

เพราะการวางแผนภาษีจำเป็นต้องทำความเข้าใจและติดตามกฎหมายภาษีอากรอย่างใกล้ชิด ต้องวิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันโทษและความผิดจากการเสียภาษีที่ผิดพลาด

กิจการที่วางแผนภาษีถูกต้อง และประสบความสำเร็จ จะช่วยให้กิจการจ่ายภาษีประหยัดขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มสภาพคล่องให้กิจการ 

 

การวางแผนภาษีสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วน

 กำหนดจ่ายเงินเดือนให้ผู้บริหารของบริษัท 3 คน คนละ 25,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 900,000 บาท

ทำให้กำไรลดลง ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 180,0000 บาท

 เช่าซื้อรถประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารในนามบริษัท ราคารถ 1,000,000 บาท บริษัทจะมีค่าเสื่อมราคาปีละ 20% หรือคิดเป็นเงิน 200,000 บาท ต่อปี

ทำให้กำไรลดลง ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 40,0000 บาท

 บริษัทควรมีนโยบายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องขอบิล/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทุกครั้งที่จ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำมาเบิกและลงบัญชีของบริษัท

ทุกบิลค่าใช้จ่าย 100 บาท จะทำให้ประหยัดภาษีสูงสุด 20 บาท และบางกรณีสามารถเครดิตภาษีซื้อได้ด้วย ซึ่งช่วยประหยัดภาษี VAT เพิ่มอีก 7 บาท

 ค่าอุปกรณ์สื่อสาร, มือถือ, คอมพิวเตอร์, วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, พัดลม เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะได้ประโยชน์ทางภาษี 2 เด้ง คือ สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทเพื่อลดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 20% และยังใช้เครดิตภาษีซื้อได้อีก 7%

ทุกๆ บิลค่าใช้จ่าย 100 บาท ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 27 บาท

 ค่าน้ำมันม ค่าทางด่วน, ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญตามเทศกาล, ค่าที่พักโรงแรม, และค่าใช้จ่ายในการรับรองอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้่สามารถเบิกและลงบัญชีได้ แต่ใช่เครดิตภาษีซื้อไม่ได้

ทุกๆ บิลค่าใช้จ่าย 100 บาท ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 20 บาท

ข้อมูลสมมุติของ บริษัท พ่อแม่ลูก จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขายสินค้าสิ้นเปลืองให้โรงงานอุตสาหกรรม มีพ่อ/แม่/ลูก เป็นผู้บริหารของกิจการ จ่ายเงินเดือนคนละ 25,000 บาท/เดือน

ในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประมาณ 3 ล้านบาท และมีต้นทุนตามนโยบาย 65% ของรายได้

รายได้ 3,000,000 บาท
ต้นทุนขาย 1,950,000 บาท
กำไรขั้นต้น 1,050,000 บาท
ค่าใช้จ่ายบริหาร 900,000 บาท
กำไรสุทธิ 150,000 บาท

บริษัท พ่อแม่ลูก จำกัด จะเสียภาษีเงินได้เท่าไหร่?

 ยื่นแบบภาษีเงินได้กลางปี ภงด.51 (กึ่งหนึ่งของกำไร) 75,000 บาท

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้กลางปี ภงด.51 ทั้งจำนวน

 ยื่นแบบภาษีเงินได้สิ้นปี ภงด.50 กำไรสุทธิ 150,000 บาท

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ภงด.50 ทั้งจำนวน

เบอร์โทร. 090-127-0586

ติดต่อ สอบราคา ปรึกษาเพิ่มเติม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ