รับทำบัญชีเน้นคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย

บริการจัดทำบัญชี รับปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี บริการทั้งแบบรายเดือนและรายปี  ธุรกิจที่เรามีความชำนาญพิเศษ อาทิเช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจให้บริการ

รับทำบัญชีพร้อมยื่นแบบภาษีสรรพากร คำนวณเงินสมทบประกันสังคม มีบริการรับส่งเอกสารถึงที่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก้ว ลาดบัวหลวง บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย ปากเกร็ด เป็นต้น

รับทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้น 4,500 บาท/เดือน

รับทำบัญชีพร้อมบริการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่าย แนะนำจัดการเอกสาร การจัดทำบัญชี ภาษีสรรพากร ประกันสังคม การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี รวมถึงเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เจ้าของธุรกิจมักทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ให้กิจการ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ เราแนะนำให้คุณเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพ ติดต่อสะดวก และเน้นบริการให้คำแนะนำปรึกษาที่เข้าใจง่ายบริการ

แนะนำปรึกษาที่ดีจะช่วยตอบโจทย์การทำธุรกิจของคุณได้อย่างน่าสนใจ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมจึงควรจ้างสำนักงานบัญชี?

 จ้างสำนักงานบัญชีดูแล คุณไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน และไม่เสียเวลาทดลองพนักงานใหม่

 สำนักงานบัญชีให้บริการครบวงจรและเป็นมืออาชีพ คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

 ค่าจ้างสำนักงานบัญชีถูกกว่าการจ้างพนักงานเอง คุณสามารถประหยัดต้นทุนสำนักงานได้อย่างน่าสนใจ

บริการให้คำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชั จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณ

ภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ..มีอะไรบ้าง?

กำหนดยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 กำหนดยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 กำหนดยื่นภาษีกลางปีนิติบุคคล (ภงด.51) ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี

 กำหนดยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ภายวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป

 กรณียื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th จะขยายเวลาชำระภาษีเพิ่มอีก 7 วัน

*นิติบุคคลจะต้องยื่นแบบชำระภาษีกับกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้า อาจเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มสูงสุดถึง 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

 

การวางแผนภาษีอย่างง่าย สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วน

 กำหนดจ่ายเงินเดือนให้ผู้บริหารของบริษัท 3 คน คนละ 25,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 900,000 บาท ทำให้กำไรลดลง ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 180,0000 บาท

 เช่าซื้อรถประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารในนามบริษัท ราคารถ 1,000,000 บาท บริษัทจะมีค่าเสื่อมราคาปีละ 20% หรือคิดเป็นเงิน 200,000 บาท ต่อปี ทำให้กำไรลดลง ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 40,0000 บาท

 บริษัทควรมีนโยบายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องขอบิล/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทุกครั้งที่จ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำมาเบิกและลงบัญชีของบริษัท ทุกบิลค่าใช้จ่าย 100 บาท จะทำให้ประหยัดภาษีสูงสุด 20 บาท และบางกรณีสามารถเครดิตภาษีซื้อได้ด้วย ซึ่งช่วยประหยัดภาษี VAT เพิ่มอีก 7 บาท

 ค่าอุปกรณ์สื่อสาร, มือถือ, คอมพิวเตอร์, วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, พัดลม เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะได้ประโยชน์ทางภาษี 2 เด้ง คือ สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทเพื่อลดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 20% และยังใช้เครดิตภาษีซื้อได้อีก 7% ทุกๆ บิลค่าใช้จ่าย 100 บาท ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 27 บาท

 ค่าน้ำมันม ค่าทางด่วน, ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญตามเทศกาล, ค่าที่พักโรงแรม, และค่าใช้จ่ายในการรับรองอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้่สามารถเบิกและลงบัญชีได้ แต่ใช่เครดิตภาษีซื้อไม่ได้ ทุกๆ บิลค่าใช้จ่าย 100 บาท ช่วยให้ประหยัดภาษีสูงสุดถึง 20 บาท

ข้อมูลสมมุติของ บริษัท พ่อแม่ลูก จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขายสินค้าสิ้นเปลืองให้โรงงานอุตสาหกรรม มีพ่อ/แม่/ลูก เป็นผู้บริหารของกิจการ จ่ายเงินเดือนคนละ 25,000 บาท/เดือน ในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประมาณ 3 ล้านบาท และมีต้นทุนตามนโยบาย 65% ของรายได้

รายได้ 3,000,000 บาท
ต้นทุนขาย 1,950,000 บาท
กำไรขั้นต้น 1,050,000 บาท
ค่าใช้จ่ายบริหาร 900,000 บาท
กำไรสุทธิ 150,000 บาท

 

บริษัท พ่อแม่ลูก จำกัด จะเสียภาษีเงินได้เท่าไหร่?

 ยื่นแบบภาษีเงินได้ครึ่งปี ภงด.51 (กึ่งหนึ่งของกำไร) 75,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน

 ยื่นแบบภาษีเงินได้สิ้นปี ภงด.50 กำไรสุทธิ 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน

 

การวางแผนภาษีหรือการบริหารภาษี Tax Planning

เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องแต่ประหยัดค่าภาษีสูงสุด เจ้าของกิจการควรมีที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีไว้คอยแนะนำช่วยเหลือ เพราะการวางแผนภาษีจำเป็นต้องทำความเข้าใจและติดตามกฎหมายภาษีอากรอย่างใกล้ชิด ต้องวิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันโทษและความผิดจากการเสียภาษีที่ผิดพลาด

กิจการที่วางแผนภาษีถูกต้องและประสบความสำเร็จ จะช่วยให้กิจการจ่ายภาษีประหยัดขึ้น ลดต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้กิจการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเติ้ล 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 540,231