บริการทำบัญชี | รับทำบัญชี รายเดือน ยื่นภาษี ประกันสังคม

การเริ่มต้นธุรกิจส่วนใหญ่มักขาดความชำนาญในการจัดทำบัญชีและภาษี หากผู้ประกอบการดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ อาจทำให้ระบบงานบัญชีและภาษีมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด จนนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังและเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมา

สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้ และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพจะดีกว่า

บริการของสำนักงานบัญชีจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจ ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

ทำไมจึงควรใช้บริการสำนักงานบัญชี

1. ไม่ต้องประสบปัญหาพนักงานและฝึกอบรมพนักงานใหม่

2. บริการครบวงจรได้มืออาชีพในการจัดทำบัญชีและภาษี

3. สามารถประหยัดต้นทุนในแผนกบัญชีได้อย่างน่าสนใจ

4. การให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอบเขตการให้บริการเบื้องต้น 

1. บริการจัดทำบัญชีประจำเดือน 

  - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การจัดทำเอกสารเบื้องต้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานบัญชีของกิจการ 

  - วิเคราะห์รายการค้า เอกสารประกอบ เพื่อการบันทึกรายการค้าตามมาตรฐานการบัญชี การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

  - ปิดงบบัญชีประจำปี การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา รายละเอียดลูกหนี้การค้า รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า บัญชีแยกประเภท กระทบยอดธนาคาร งบทดลอง และงบการเงิน 

  - แจ้งรายชื่อและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน 

2. บริการยื่นแบบภาษีสรรพากร 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงาน (ภงด.1) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ภงด.3) 

  - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภงด.53) 

  - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 

  - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) 

  - จัดทำและภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) 

  - จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) 

4. บริการยื่นแบบประกันสังคม 

  - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 

  - จัดทำและยื่นแบบพนักงาน เข้า-ออก 

  - จัดทำและยื่นแบบกองทุนทดแทนประจำปี กท.20 

5. บริการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและยื่นงบการเงิน 

  - บริการเชิญประชุมและนำส่งงบการเงิน 

  - บริการยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นประจำปี (บอจ. 5) 

  - บริการยื่นงบการเงินออนไลน์ e-Filing 

รับทำบัญชี รายเดือน

บริการรับทำบัญชีรายเดือน จัดทำบัญชี ยื่นภาษีสรรพากร และนำส่งประกันสังคม ให้บริการเน้นคุณภาพในราคามีเหตุมีผล พร้อมแนะนำปรึกษาการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และชำระภาษีในอัตราต่ำสุด

รับทำบัญชี รายปี

บริการบันทึกบัญชี และปิดงบการเงินประจำปีครั้งเดียวตอนสิ้นปี เหมาะสำหรับผู้ประกอบการมีความรู้ที่เพียงพอในการจัดทำภาษี และยื่นแบบประกันสังคม ด้วยตัวเองในแต่ละเดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณธนาคม

มือถือ 081-791-8286 | โทร 02-592-6015

หรือฝากข้อความให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 377,177