บริการรับทำบัญชีภาษี

สำนักงานบัญชีคุณภาพนนทบุรี บริการคุณภาพในราคามีเหตุมีผล พร้อมการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ให้บริการรับทำบัญชี รับยื่นภาษีและประกันสังคม ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเติ้ล  090-127-0586 

คุณกี่  081-791-8286 

เบอร์โทร  02-592-6015 

ค่าบริการพิจารณาจากปริมาณงานและความซับซ้อนของรายการค้า ตลอดจนระยะเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

บริการรับทำบัญชี รายเดือน ประกอบด้วย

- แนะนำการจัดทำบัญชีและภาษีเบื้องต้น

- บันทึกรายการค้าและจัดทำสมุดรายวัน

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน ภงด.1

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภงด.3

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภงด.53

- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม

บริการยื่นแบบต่างๆ ประจำปี ประกอบด้วย

- ลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี ภงด.1ก

- ยื่นกองทุนทดแทนประจำปี กท.20

- ยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นประจำปี บอจ. 5

- ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51

- ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภงด.50

- ยื่นงบการเงิน e-Filing

บริการปิดงบและตรวจสอบประจำปี ประกอบด้วย

- จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

- จัดทำรายละเอียดลูกหนี้การค้า

- จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า

- จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- จัดทำบัญชีแยกประเภท

- จัดทำงบทดลองและงบการเงินประจำปี

- แจ้งรับทำบัญชีกับสภาวิชาชีพฯ

- จัดหาผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน

เจ้าของกิจการมือใหม่

การเริ่มต้นธุรกิจของ SMEs ส่วนใหญ่มักขาดความชำนาญในการจัดทำบัญชีและภาษี หากดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ ระบบงานบัญชีจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด อาจนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับจำนวนมากตามมา

สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี ...จะดีกว่า


  • จดทะเบียนหจกใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญ บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการพิเศษแนะนำปรึกษา ปรึก...

  • จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    รับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอนบริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการด้วยประสบการณ์ และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ ปรึกษาผู้เชี่ยวชา...

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเติ้ล  090-127-0586

คุณกี่  081-791-8286

เบอร์โทร  02-592-6015

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ คลิก >>

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 474,684