รับทำบัญชีเน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้บริการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปริมณฑล บางกรวย บางใหญ่ ไทรน้อย  ปากเกร็ด บางบัวทอง

เจ้าของธุรกิจมือใหม่ส่วนใหญ่มักติดปัญหาเรื่องการทำบัญชีและภาษีมาเป็นอันดับแรกๆ หลายคนก็จะบอกว่า #ทำไม่ได้ #ทำไม่เป็น #มันยุ่งยากวุ่นวาย ทั้งที่จริงแล้วการทำบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด เพียงรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ก็จะสามารถจัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้องด้วยตัวเองได้ 

แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ให้กิจการ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ เราแนะนำให้คุณเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพ ติดต่อสะดวกและเน้นบริการให้คำแนะนำปรึกษาที่เข้าใจง่าย บริการที่ดีจะตอบโจทย์การทำธุรกิจของคุณได้อย่างน่าสนใจ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รับทำบัญชีเน้นคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาสมเหตุสมผล ค่าบริการจัดทำบัญชีคิดจากปริมาณงานและระยะเวลาปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

รับทำบัญชีรายเดือน 

 • แนะนำการจัดทำบัญชีและภาษีเบื้องต้น 
 • บันทึกรายการค้า และจัดทำสมุดบัญชี 
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน ภ.ง.ด.1 
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.3 
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.53 
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม

บริการยื่นแบบประจำปี 

 • ลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี ภ.ง.ด.1ก 
 • ยื่นกองทุนทดแทนประจำปี ก.ท.20 
 • ยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นประจำปี บ.อ.จ. 5 
 • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 
 • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50 
 • ยื่นงบการเงิน e-Filing 

ปิดงบและตรวจสอบประจำปี 

 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา 
 • จัดทำรายละเอียดลูกหนี้การค้า 
 • จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า 
 • จัดทำบัญชีแยกประเภท 
 • จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงินประจำปี 
 • แจ้งชื่อผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

บริการจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก 

 

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 501,930