รับจ้างทำบัญชีจังหวัดนนทบุรี บริษัทบัญชีแถวนนทบุรี บริษัทรับทําบัญชีเน้นคุณภาพ

รับทำบัญชี + รับยื่นแบบภาษีรายเดือน + คำนวณนำส่งประกันสังคม

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี รับยื่นแบบภาษีสรรพากร คำนวณเงินสมทบประกันสังคม พร้อมให้คำปรึกษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่าย แนะนำการเสียภาษีอย่างถูกต้องเพื่อเลือกชำระในอัตราต่ำสุด 

บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด เพื่อยื่นภาษีรายเดือนและการปิดงบบัญชีประจำปี โดยงานจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. 2543 

กำหนดการจัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทรวมทั้งประกันสังคม จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำและ ยื่นแบบต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร 

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

รับทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้น 2,500 บาท

รับทำบัญชีพร้อมบริการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่าย แนะนำจัดการเอกสาร การจัดทำบัญชี ภาษีสรรพากร ประกันสังคม การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี รวมถึงเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รับทำบัญชี เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาสมเหตุสมผล ค่าบริการจัดทำบัญชีคิดจากปริมาณงานและระยะเวลาปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

ค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน พร้อมรับส่งเอกสารถึงที่ บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย บางกรวย ปากเกร็ด นนทบุรี   

จ้างบริษัทรับทำบัญชีที่ไหนดี?

เจ้าของธุรกิจมักทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ให้กิจการ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ เราแนะนำให้คุณเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพ ติดต่อสะดวก และเน้นบริการให้คำแนะนำปรึกษาที่เข้าใจง่าย

บริการแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยตอบโจทย์การทำธุรกิจของคุณได้อย่างน่าสนใจ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

รับทำบัญชีรายเดือน

1. แนะนำการจัดทำบัญชีและภาษีเบื้องต้น

2. บันทึกรายการค้า และจัดทำสมุดบัญชี

3. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน ภ.ง.ด.1

4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.3

5. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.53

6. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

7. จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม

บริการยื่นแบบประจำปี

1. ลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2. ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี ภ.ง.ด.1ก

3. ยื่นกองทุนทดแทนประจำปี ก.ท.20

4. ยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นประจำปี บ.อ.จ. 5

5. ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51

6. ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50

7. ยื่นงบการเงิน e-Filing

ปิดงบและตรวจสอบประจำปี

1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

2. จัดทำรายละเอียดลูกหนี้การค้า

3. จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า

4. จัดทำบัญชีแยกประเภท

5. จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

6. จัดทำงบทดลองและงบการเงินประจำปี

7. แจ้งชื่อผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี 


ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

คำถามพบบ่อยสำหรับการตัดสินใจจ้างสำนักงานบัญชี


 ค่าบริการทำบัญชีพร้อมยืนภาษี ประมาณเดือนละเท่าไหร่?

  • ค่าบริการรับทำบัญชีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละธุรกิจ เพราะธุรกิจมีความซับซ้อนของรายการค้าที่แตกต่างกัน เบื้อต้นเราจะพิจารณาจากปริมาณงาน จำนวนเอกสาร จำนวนพนักงาน และขนาดของธุรกิจ มาประกอบการพิจารณาเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับราคาค่าทำบัญชีที่เหมาะสมกับคุณภาพบริการที่ต้องส่งมอบในอนาคต
  • โดยรวมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ราคาเริ่มต้น ประมาณ 2,500 - 3,500 บาท หากมีรายการค้าน้อย หรือ ไม่มีรายการค้าเลยราคาอาจคิดราคาเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างสำนักงานบัญชีกับผู้ประกอบการ

 มีบริการรับส่งเอกสารถึงที่ไหม ..เดือนละกี่ครั้ง?

  • เรามีบริการรับส่งเอกสารถึงบริษัทลูกค้าเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับลูกค้าในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี โดยจะนัดหมายในการรับเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
  • กรณีลูกค้าเตรียมเอกสารไม่ทันกำหนด หรืออยู่นอกเขตบริการลูกค้าจะเป็นคนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงานบัญชี  

 รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีครบวงจรใช่ไหม? 

  • บริการรับทำบัญชี ทั้งแบบรายเดือนและรายปี เรามีบริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน ลูกค้ามั่นใจคุณภาพ ต่อเนื่องและครบวงจร

 กรณีใช้โปรแกรมบัญชี Express ..มีส่วนลดจริงไหม ..ลดประมาณเท่าไหร? 

  • กรณีที่ลูกค้าใช้โปรแกรมบัญชี Express ในการจัดทำเอกสารบัญชีภายในองค์กร ลูกค้าจะต้องส่งไฟล์โปรแกรมอัพเดททุกเดือนพร้อมเอกสารบัญชีเพื่อให้สำนักงานบัญชีทำการตรวจสอบกับระบบซอฟท์แวร์บัญชี เพื่อทำรายการปรับปรุงบัญชีและบันทึกรายการต่างๆ เพิ่มให้ครบถ้วน
  • กรณีเช่นนี้เราอาจพิจารณาส่วนลดพิเศษสูงสุด 30-40% ขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยครบถ้วนในการบันทึกรายการค้าเป็นสำคัญ 

 รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการไหม? 

  • สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีรายเดือน เราจะเป็นตัวแทนช่วยเข้าพบกรมสรรพากรเพื่อช่วยเจรจาหาข้อยุติทางภาษี เพื่อช่วยให้กิจการของท่านสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยคลายความกังวลของผู้ประกอบการ 

 

เจ้าของธุรกิจมือใหม่ส่วนใหญ่มักติดปัญหาเรื่องการทำบัญชีและภาษีมาเป็นอันดับแรกๆ หลายคนก็จะบอกว่า #ทำไม่ได้ #ทำไม่เป็น #มันยุ่งยากวุ่นวาย ทั้งที่จริงแล้วการทำบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด เพียงรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ก็จะสามารถจัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้องด้วยตัวเองได้

แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ให้กิจการ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ เราแนะนำให้คุณเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพ ติดต่อสะดวกและเน้นบริการให้คำแนะนำปรึกษาที่เข้าใจง่าย บริการที่ดีจะตอบโจทย์การทำธุรกิจของคุณได้อย่างน่าสนใจ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 515,003