จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร | จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่ | ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิด ห จก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ งานถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

การจดทะเบียน หจก

เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและแบ่งผลกำไรกัน หุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. หุ้นส่วนผู้จัดการ จะรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินร่วมกับห้างโดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์

2. ห้างหุ้นส่วนทั่วไป รับผิดชอบไม่เกินเงินที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียน หจก

แพคเกจไหนเหมาะกับคุณ?

จดทะเบียนจัดตั้ง หจก Package#1 ราคา 6,000 บาท

เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี สามารถเลือกไม่จดมูลค่าเพิ่มได้ และกรณีที่ยังไม่มีพนักงานประจำ ก็ไม่ต้องจดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม

หรือธุรกิจของคุณเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง ขายสัตว์ ขายปุ๋ย ขายพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

จดทะเบียนจัดตั้ง หจก Package#2 ราคา 9,000 บาท

เหมาะสำหรับสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี และต้องการสร้างธุรกิจที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นคู่ค้าภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง

เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร คุณควรวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มต้นโดยการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อใช้สิทธิ์ในการเครดิตภาษีซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

จดทะเบียนจัดตั้ง หจก Package#3 ราคา 12,000 บาท

เหมาะสำหรับสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบต้องใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจครบวงจรทั้งจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนประกันสังคม (กรณีที่มีลูกจ้างประจำตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป) 

ข้อดีการจดทะเบียน หจก 

1. ห้างหุ้นส่วนเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสามารถระดมทุนได้มากขึ้น 

2. ห้างหุ้นส่วนคำนวณภาษีจากรายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี และผลขาดทุนยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป ได้สูงสุด 5 รอบบัญชี 

3. ห้างหุ้นส่วน SMEs ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน 

ขั้นตอนการจดทะเบียน หจก 

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท และส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอ 

3. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

6. เสร็จส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทั้งหมด 

ฝ่ายจดทะเบียนธุรกิจ

มือถือ 090-127-0586

Line ID : suptle.t

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 438,092