รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิด ห จก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์วิชาชีพ 

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับเราจะช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด การให้แนะนำปรึกษาด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท, การวางแผนภาษี, เงินทุนจดทะเบียน, ระเบียบข้อบังคับ, ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ การจดทะเบียน หจก  เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดจะช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการรับงานทีใหญ่ขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการในอนาคต 

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่? 

 

 จดทะเบียน หจก ราคา 6,000 บาท 

 • จดทะเบียนจัดตั้งและขอมีเลขผู้เสียภาษี 
 จดทะเบียน หจก ราคา 9,000 บาท 
 • จดทะเบียนจัดตั้งและขอมีเลขผู้เสียภาษี 
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร 
 จดทะเบียน หจก ราคา 12,000 บาท 
 • จดทะเบียนจัดตั้งและขอมีเลขผู้เสียภาษี 
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร 
 • จดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม 

จองชื่อนิติบุคคลต้องทำอย่างไร? 

ในการจองชื่อนิติบุคคลต้องตรวจสอบชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าชื่อที่ต้องการจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559

สำหรับท่านที่สนใจเปิดห้างหุ้นส่วนกับเรา บริการจองชื่อนิติบุคล ..ฟรีค่ะ! 

ต้องการเปิด หจก ใช้เงินเท่าไหร่? 

1. ค่าบริการจดทะเบียน หจก 4,540 บาท

2. ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท

3. ค่าทำตรายาง ฟรี! 

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่? 1. ค่าบริการจดทะเบียน หจก 4,540 บาท 2. ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท 3. ค่าทำตรายาง ฟรี!

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการและเป็นเจ้าของร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงแบ่งผลกำไรกัน 

ประเภทหุ้นส่วนมี 2 ประเภท ได้แก่

หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจและเป็นประเภทไม่จำกัดความรับผิดในผลการดำเนินงานของห้างฯ

และหุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด โดยจะรับผิดเพียงจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไว้แล้วเท่านั้น 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ ช่วยลดภาษี น่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสในการทำงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในระบบการเงินและการกู้ยืมในอนาคต 

จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร? 

1. ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการทำงาน

2. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

4. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทาง Line หรือ Email

5. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

6. รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ลูกค้าตกลงไว้

7. ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นลำดับสุดท้าย 


Tags : จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่ | จดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร | จ้างสำนักงานรับทำบัญชีที่ไหนดี 

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาจดทะเบียน หจก

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 


 ทำไมต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เพื่อดำเนินธุรกิจ?

 • การจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ดีกว่ารูปแบบร้านค้า หรือการจดทะเบียนพาณิชย์แบบบุคคลธรรมดา 
 • การดำเนินธุรกิจในรุปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถลงค่าใช้จ่ายได้ตามจริง *กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีประจำปีและยังสามารถยกยอดขาดทุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป *ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี 
 • การบริหารงานของหุ้างหุ้นส่วนมีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีหุ้นส่วนเพียงแค่ 2 คนก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว

 

 จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียน หจก อย่างไหนดีกว่ากัน?

เปรียบเทียบด้านค่าใช้จ่าย >> ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนถูกกว่าบริษัท 

เปรียบเทียบด้านเอกสาร >> จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใช้ผู้ก่อตั้งและเอกสารน้อยกว่าการจดทะเบียนบริษัท

เปรียบเทียบด้านข้อกฎหมาย >> ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเฉพาะเงินที่ยั้งค้างชำระค่าหุ้นเท่านั้น แต่หุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์ 

 

 ต้องการจดทะเบียน หจก คนเดียวได้ไหม? 

 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่สามารถจัดตั้งคนเดียวได้ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ 

 

 หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร? 

 • หุ้นส่วนผู้จัดการ >> มีสิทธิดำเนินงานและตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของห้างและมีความรับผิดชอบไม่จำกัดทุนทรัพย์
 • หุ้นส่วนทั่วไป >> ไม่มีสิทธิในการดำเนินงานของห้างและมีความรับผิดไม่เกินตามมูลค่าเงินลงทุนที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

 

 การเปิด ห จก ควรกำหนดทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี? 

 • ทุนจดทะเบียน หจก หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องซื้อสินค้า เงินที่ต้องลงทุนเพื่อมาทำธุรกิจ
 • ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 

 จดทะเบียน หจก ใช้เอกสารอะไรบ้าง? 

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน
 • แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน 

 

 การจดทะเบียน หจก ต้องมีเงินในธนาคารไหม? 

 • การจดทะเบียน หจก จะต้องมีเงินมาลงทุน หรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุนก็ได้ การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • *ยกเว้นกรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย

 

 กิจการที่ได้รับยกเว้น การจดภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้าง? 

 • ผู้ประกอบการขายปุ๋ย พืช เลี้ยงสัตว์ ขนส่ง เป็นต้น กิจการเหล่านี้ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 501,930