รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาการวางแผนบัญชีภาษี บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในวิชาชีพ

รับจดทะเบียน หจก ทั่วประเทศ ราคาเหมาจ่าย 6,000 บาท

 ราคารวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง และแถมฟรีตรายาง

รับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

พร้อมแนะนำปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้องครบวงจร

เราจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไว้คอยให้คำปรึกษาและแนะนำบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วน และกำหนดแบ่งผลกำไรกัน

หุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินและเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ มีหน้าที่รับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหายจากการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินเพียงอย่างเดียว จะไม่มีอำนาจในการดำเนินงาน และจะรับผิดชอบในความเสียหายจากการดำเนินงานเพียงจำนวนเงินที่ตนลงทุนไว้เท่านั้น

 

จดทะเบียน หจก แบบไหนเหมาะกับคุณ?

จดทะเบียน หจก แพคเกจ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กคาดว่ารายได้จะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ไม่มีพนักงานประจำ หรือ เป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร เป็ นต้น

จดทะเบียน หจก แพคเกจ 2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลาง คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจต้องการความน่าเชื่อถือ หรือ เป็นคู่ค้าภาครัฐ หรือ ธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุน

จดทะเบียน หจก แพคเกจ 3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ ต้องการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบวงจร เป็นกิจการขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการความน่าเชื่อถือ มีการจ้างพนักงานประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


ทำไมต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ..เพื่อดำเนินธุรกิจ?

การจดทะเบียนหุ้นส่วนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ดีกว่ารูปแบบร้านค้า หรือการจดทะเบียนพาณิชย์แบบบุคคลธรรมดา

การดำเนินธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามารถลงค่าใช้จ่ายได้ตามจริง กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี

ผลขาดทุนสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป (ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี)

การบริหารงานของหุ้างหุ้นส่วนมีความคล่องตัวสูงเนื่องจากมีหุ้นส่วนเพียงแค่ 2 คน ก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกับจดบริษัท ..ต่างกันอย่างไร?

 ค่าธรรมเนียมจัดตั้งจดบริษัท 6,360 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 1,460 บาท ถูกกว่าจดบริษัท 4,900 บาท

จำนวนผู้ก่อตั้งและเอกสารจดห้างหุ้นส่วน น้อยกว่า การจดบริษัท

กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลงทุนของบริษัท ดีกว่า ห้างหุ้นส่วน

กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทจะรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ลงหุ้นไว้เท่านั้น

หุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์ในกรณีฟ้องร้องคดี

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ..เท่าไหร่ดี?

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น

ความน่าเชื่อถือ

เงินที่ต้องซื้อสินค้า

เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

หลักเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ

เอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ..มีอะไรบ้าง?

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

 สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แผนที่ตั้งห้างหุ้นสวนโดยสังเขป

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ..ต้องมีเงินในบัญชีธนาคารหรือไม่?

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะต้องมีเงินมาลงทุน ส่วนการเรียกชำระเงินลงทุนจะเรียกชำระเป็นเงินสดก็ได้ โดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ จะต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ..ของเรา

 ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและยืนยันการทำงาน

 บริการจองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 รับชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท ก่อนเริ่มงาน

 ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน

 นัดเซ็นเอกสารจัดตั้ง พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

 รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ตกลงไว้

 ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเติ้ล 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 540,229