รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ จดทะเบียน หจก (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันจัดตั้งกิจการและเป็นเจ้าของร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงแบ่งผลกำไรกัน

หุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ "หุ้นส่วนผู้จัดการ" เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดในผลการดำเนินงานของห้าง และ "หุ้นส่วนทั่วไป" เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด โดยจะรับผิดเพียงจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไว้แล้วเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียน หจก

เพิ่มเพื่อนไว้ก่อน สอบถามทีหลังได้ค่ะ 

จองชื่อบริษัท/จองชื่อนิติบุคคล

จดทะเบียน หจก ทำอย่างไร? 

1. ตั้งชื่อและจองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2. จัดทำสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ  

3. ยื่นเอกสารจัดตั้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  

4. ชำระค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  

5. ดำเนินการเสร็จแล้วจะได้รับ หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่?

1. ค่าบริการจดทะเบียน หจก 4,540 บาท

2. ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท

3. ค่าทำตรายาง ฟรี!

 

ขั้นตอนการให้บริการของเรามี 8 ขั้นตอน

1. ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการรับทำงาน

2. จองชื่อนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

4. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน มาทางไลน์หรือEmail

5. นัดเซ็นต์เอกสารคำขอจดทะเบียน พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

6. รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแทนลูกค้าตามขอบเขตงานที่ตกลงไว้

7. แจ้งผลการดำเนินการ พร้อมส่งมอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ลูกค้าเป็นลำดับสุดท้าย

 

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 


 ทำไมต้องจดทะเบียน หจก เพื่อดำเนินธุรกิจ?

 • ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ มากกว่าการจดทะเบียนร้านค้าพาณิชย์แบบบุคคลธรรมดา 
 • สามารถลงค่าใช้จ่ายได้ตามจริง ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีประจำปีแต่อย่างใด 
 • มีความคล่องตัวในการบริหารงาน เนื่องจากมีหุ้นส่วนเพียงแค่ 2 คนก็จัดตั้ง หจก ได้แล้ว

 

 จดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียน หจก อย่างไหนดีกว่ากัน?

 • ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนถูกกว่าบริษัท 
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใช้ผู้ก่อตั้งและเอกสารน้อยกว่าการจดทะเบียนบริษัท
 • ห้างหุ้นส่วนมีข้อเสียด้านข้อกฎหมายที่หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบไม่จำกัด

 

 ต้องการจดทะเบียน หจก คนเดียวได้ไหม?

 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หจก จะต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ 

 

 หุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนทั่วไปแตกต่างกันอย่างไร?

 • หุ้นส่วนผู้จัดการ มีสิทธิดำเนินงานและตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของห้างฯ และมีความรับผิดชอบไม่จำกัดทุนทรัพย์
 • หุ้นส่วนทั่วไป ไม่มีสิทธิในการดำเนินงานของห้าง และมีความรับผิดไม่เกินตามมูลค่าเงินลงทุนที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

 

 การเปิด ห จก ควรกำหนดทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี?

 • ทุนจดทะเบียน หจก หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องซื้อสินค้า เงินที่ต้องลงทุนเพื่อมาทำธุรกิจ
 • ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 

 จดทะเบียน หจก ใช้เอกสารอะไรบ้าง? 

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน
 • แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน 

 

 การจดทะเบียน หจก ต้องมีเงินในธนาคารไหม?

 • การจดทะเบียน หจก จะต้องมีเงินมาลงทุนหรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุนก็ได้ การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสด ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • ยกเว้นกรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียน หจก ด้วย

 

 กิจการที่ได้รับยกเว้นการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม?

 • ผู้ประกอบการขายปุ๋ย พืช เลี้ยงสัตว์ ขนส่ง เป็นต้น กิจการเหล่านี้ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

เพิ่มเพื่อนไว้ก่อน สอบถามทีหลังได้ค่ะ 

จองชื่อบริษัท/จองชื่อนิติบุคคล

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 496,025