รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาประหยัด พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หจก มีดังนี้

1.ค่าบริการจดทะเบียนหจก. 4,000 บาท

2.ค่าธรรมเนียมจัดตั้งหจก. 1,460 บาท

3.ค่าทำตรายางและอื่นๆ 540 บาท

ต้องการปรึกษาเพิ่มเติม ..คลิ๊กที่นี่

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาประหยัด รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการด้วยมิตรภาพ จริงใจและตรงไปตรงมา บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจดทะเบียน หจก เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการ มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อกำหนดแบ่งผลกำไรกัน

หุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินและมีอำนาจในการตัดสินใจ มีหน้าที่รับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหายจากการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินเพียงอย่างเดียว จะไม่มีอำนาจในการดำเนินงาน และจะรับผิดชอบในความเสียหายจากการดำเนินงานเพียงจำนวนเงินที่ตนลงทุนไว้เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หจก 6,000 บาท ประกอบด้วย 1.ค่าบริการจดทะเบียนหจก. 4,000 บาท 2.ค่าธรรมเนียมจัดตั้งหจก. 1,460 บาท  3.ค่าทำตรายางและอื่นๆ 540 บาท

จดทะเบียน หจก แพคเกจ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กคาดว่ารายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี หรือกิจการที่ยังไม่มีพนักงานประจำ หรือเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร เป็นต้น

จดทะเบียน หจก แพคเกจ 2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจต้องการความน่าเชื่อถือ หรือ เป็นคู่ค้าภาครัฐหรือธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุน

จดทะเบียน หจก แพคเกจ 3 เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องดำเนินงานเต็มรูปแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจการขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการความน่าเชื่อถือ มีการจ้างพนักงานประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 

 

วิธีการและขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 1. บริการจองชื่อจดห้างหุ้นส่วนกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท

3. นัดผู้ก่อตั้งเซ็นอนุมัติเอกสาร พร้อมชำระค่าบริการงวดสุดท้าย

4. รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้

5. ส่งมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ลูกค้า พร้อมใบเสร็จราชการ

ทำไมต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเพื่อดำเนินธุรกิจ?

การจดทะเบียนหุ้นส่วน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ ได้ดีกว่ารูปแบบทะเบียนพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกำไรไม่เกิน 300,000 บาท หรือกรณีขาดทุน ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปี

ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป (ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี)

การจัดตั้งทำได้ง่ายเพียงแค่มีหุ้นส่วน 2 คน ก็จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกับจดบริษัทต่างกันอย่างไร?

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 6,360 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1,460 บาท

ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนต้องมี 2 คน ส่วนผู้ก่อตั้งบริษัทต้องมี 3 คน

ผู้ถือหุ้นบริษัทรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินที่ลงทุนไว้ในหุ้นเท่านั้น

หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบไม่จำกัดทุนทรัพย์ในกรณีฟ้องร้องคดีของห้างฯ 

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ควรเท่าไหร่ดี?

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ

เช่น ความน่าเชื่อถือ, เงินที่ต้องซื้อสินค้า, เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และหลักเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ 

เอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน มีอะไรบ้าง?

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

 สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แผนที่ตั้งห้างหุ้นสวนโดยสังเขป 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ต้องมีเงินในบัญชีธนาคารหรือไม่?

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามารถเรียกชำระเงินลงทุนเป็นเงินสดก็ได้ โดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ จะต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย

ติดต่อ จดทะเบียน หจก ..คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 555,486