รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีสัญญาตกลงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ดังนี้

"หุ้นส่วนผู้จัดการ" เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจและต้องรับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหาย

"ห้างหุ้นส่วนทั่วไป" เป็นหุ้นส่วนที่ต้องรับผิดชอบเพียงเงินที่ตนลงทุนไว้เท่านั้น

การจดทะเบียน หจก เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ดี ช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ยืมธนาคารในอนาคต

 

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่?

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะต้องมีเงินมาลงทุน หรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุนก็ได้ การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย

 

เอกสารจดทะเบียน หจก มีอะไรบ้าง?

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งห้างหุ้นส่วน

3. แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

 

ขั้นตอนการจดทะเบียน หจก

1. ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและยืนยันการทำงาน

2. บริการจองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. รับชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อเพื่อเริ่มงาน

4. ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน

5. นัดเซ็นเอกสารจัดตั้งพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

6. รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ตกลงไว้

7. ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

K.เติ้ล 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาบริการจดทะเบียน หจก

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยให้คำปรึกษา และแนะนำบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

Visitors: 530,897