บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย ฟรีตรายาง พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก (Partnership Business in Thailand) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการและเป็นเจ้าของร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงแบ่งผลกำไรกัน ประเภทหุ้นส่วนมี 2 ประเภท ได้แก่ 

- หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจประเภทไม่จำกัดความรับผิดในผลการดำเนินงานของห้างฯ

- หุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนในการจัดตั้งประเภทจำกัดความรับผิด โดยจะรับผิดเพียงจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไว้แล้วเท่านั้น  

แนะนำปรึกษาก่อนเริ่มงานฟรี!

เบอร์โทร: 090 127 0586 

แชทไลน์: suptle.t 

 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ ช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการรับงานทีใหญ่ขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายกิจการในอนาคต

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่ 

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


 ทำไมต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เพื่อดำเนินธุรกิจ?  

 • การจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ดีกว่ารูปแบบร้านค้า หรือการจดทะเบียนพาณิชย์แบบบุคคลธรรมดา 
 • การดำเนินธุรกิจในรุปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถลงค่าใช้จ่ายได้ตามจริง *กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีประจำปีและยังสามารถยกยอดขาดทุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป *ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี 
 • การบริหารงานของหุ้างหุ้นส่วนมีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีหุ้นส่วนเพียงแค่ 2 คนก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว  

 จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียน หจก อย่างไหนดีกว่ากัน?

 • เปรียบเทียบด้านค่าใช้จ่าย : ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนถูกกว่าบริษัท 
 • เปรียบเทียบด้านเอกสาร : จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใช้ผู้ก่อตั้งและเอกสารน้อยกว่าการจดทะเบียนบริษัท
 • เปรียบเทียบด้านข้อกฎหมาย : ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเฉพาะเงินที่ยั้งค้างชำระค่าหุ้นเท่านั้น แต่หุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์  

 ต้องการจดทะเบียน หจก คนเดียวได้ไหม?  

 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่สามารถจัดตั้งคนเดียวได้ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้  

 หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?  

 • หุ้นส่วนผู้จัดการ : มีสิทธิดำเนินงานและตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของห้างและมีความรับผิดชอบไม่จำกัดทุนทรัพย์ 
 • หุ้นส่วนทั่วไป : ไม่มีสิทธิในการดำเนินงานของห้างและมีความรับผิดไม่เกินตามมูลค่าเงินลงทุนที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

 การเปิด ห จก ควรกำหนดทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี?  

 • ทุนจดทะเบียน หจก หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องซื้อสินค้า เงินที่ต้องลงทุนเพื่อมาทำธุรกิจ
 • ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 จดทะเบียน หจก ใช้เอกสารอะไรบ้าง?  

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างหุ้นส่วน 
 • แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

 

แนะนำปรึกษาก่อนเริ่มงานฟรี!

เบอร์โทร: 090 127 0586

แชทไลน์: suptle.t

 การจดทะเบียน หจก ต้องมีเงินในธนาคารไหม?  

 • การจดทะเบียน หจก จะต้องมีเงินมาลงทุน หรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุนก็ได้ การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 • ยกเว้นกรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย  

 กิจการที่ได้รับยกเว้น การจดภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้าง?  

 • ผู้ประกอบการขายปุ๋ย พืช เลี้ยงสัตว์ ขนส่ง เป็นต้น กิจการเหล่านี้ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

 จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร? 

 • ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการทำงาน
 • จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ
 • ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทาง Line หรือ Email
 • นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ลูกค้าตกลงไว้
 • ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นลำดับสุดท้าย 

 

 แนะนำปรึกษาก่อนเริ่มงานฟรี!

 เบอร์โทร: 090 127 0586

 แชทไลน์: suptle.t

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 512,043