รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย 6,000 บาท

ฟรีตรายาง

ฟรีค่าธรรมเนียมจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

บริการจดหุ้นส่วนบริษัทของเรา ช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูง

---------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามผ่านแชทไลน์suptle.t หรือโทร 090-127-0586

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีสัญญาตกลงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ดังนี้

  หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจและต้องรับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหาย และห้างหุ้นส่วนทั่วไปเป็นหุ้นส่วนที่ต้องรับผิดชอบเพียงเงินที่ตนลงทุนไว้เท่านั้น

 

เอกสารจดทะเบียน หจก มีอะไรบ้าง?

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งห้างหุ้นส่วน

แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะต้องมีเงินมาลงทุน หรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุนก็ได้

การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

ยกเว้น!! กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ เช่นนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย

 

ขั้นตอนการจดทะเบียน หจก

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและยืนยันการทำงาน

บริการจองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน

นัดเซ็นเอกสารจัดตั้งพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

รับมอบอำนาจดำเนินการตามแพคเกจที่ตกลงไว้

ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จทั้งหมดให้ลูกค้า

การจดทะเบียน หจก เป็นการวางแผนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ดี ช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ยืมในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเติ้ล 090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาบริการจดทะเบียน หจก

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยให้คำปรึกษา และแนะนำบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

Visitors: 537,321