บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน | จดทะเบียน ห จก การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนราคาเหมาจ่าย พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการแนะนำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์วิชาชีพ โทร.090-127-0586

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและแบ่งผลกำไรกัน

หุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด จะรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินร่วมกับห้างฯ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์

2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จะร่วมรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนที่ตนเองลงทุนไว้กับห้างฯ เท่านั้น 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

เบอร์โทร02-592-6015

คุณเติ้ล090-127-0586

 

จดทะเบียน ห จก ใช้เงินเท่าไหร่


แนะนำการเลือกแพคเกจ

- แพคเกจที่ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี สามารถเลือกไม่จดมูลค่าเพิ่มได้ และกรณีที่ยังไม่มีพนักงานประจำ ก็ไม่ต้องจดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม หรือธุรกิจของคุณเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง ขายสัตว์ ขายปุ๋ย ขายพืชผลทางการเกษตร 

- แพคเกจที่ 2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี และต้องการสร้างธุรกิจที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นคู่ค้าภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร คุณควรวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มต้นโดยการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อใช้สิทธิ์ในการเครดิตภาษีซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

- แพคเกจที่ 3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบต้องใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจครบวงจรทั้งจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนประกันสังคมกรณีที่มีลูกจ้างประจำตั้งแต่1คนขึ้นไป 

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

1. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจัดตั้ง

2. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

5. ส่งมอบเอกสารจัดตั้งพร้อมใบเสร็จราชการให้ลูกค้า

ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

เบอร์โทร  02-592-6015

คุณเติ้ล  090-127-0586

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ คลิก >>

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 478,965