gtag('config', 'AW-934024031');

การจดทะเบียน หจก

รับจดทะเบียนหจก เปิดหจก จัดตั้งหจก ราคาเหมาจ่ายตามแพคเกจที่ลูกค้าต้องการ พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกกว่าด้วยคุณภาพ

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดตั้งและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและกำหนดแบ่งผลกำไรกัน ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนในรูปแบบของธุรกิจ SME ซึ่งมีทุนจดทะเบียน ห จก ไม่เกิน 5 ล้านบาท

หุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ผู้ที่รับมอบอำนาจในการบริหารงานของห้างฯ เราเรียกว่า "หุ้นส่วนผู้จัดการ" มีหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของห้างฯ และร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินกรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์ในการชดใช้ความเสียหาย

2. หุ้นส่วนทั่วไป หรือผู้ลงทุน กรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ จะร่วมรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

ข้อดีการจดทะเบียน หจก

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล การจัดการเรื่องเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง

2. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด [คำนวณจากรายได้ หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น] กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด และผลขาดทุนยังสามารถยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไปได้ สูงสุดถึง 5 รอบบัญชี

3. ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก หรือ SME ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีคือ กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่

(คลิกดูรายละเอียด)

จดทะเบียนจัดตั้งหจก ราคาเหมาจ่าย  6,000

จดทะเบียนจัดตั้งหจก+จดVAT ราคาเหมาจ่าย  9,000

จดทะเบียนจัดตั้งหจก+จดVAT+ประกันสังคม ราคาเหมาจ่าย 12,000

จดทะเบียน Package ไหนเหมาะกับคุณ?

จดทะเบียน หจก Package#1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี สามารถเลือกไม่จดมูลค่าเพิ่มได้ และกรณีที่ยังไม่มีพนักงานประจำ ก็ไม่ต้องจดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม หรือธุรกิจของคุณเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง ขายสัตว์ ขายปุ๋ย ขายพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

จดทะเบียน หจก Package#2 เหมาะสำหรับสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี และต้องการสร้างธุรกิจที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นคู่ค้าภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร คุณควรวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มต้นโดยการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อใช้สิทธิ์ในการเครดิตภาษีซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

จดทะเบียน หจก Package#3 เหมาะสำหรับสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบต้องใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจครบวงจรทั้งจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนประกันสังคม (กรณีที่มีลูกจ้างประจำตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป)

วิธีจดทะเบียน ห จก

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน

3. นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งตามแพคเกตที่ตกลงไว้ 

5. ส่งมอบเอกสารจัดตั้งพร้อมใบเสร็จราชการให้ลูกค้า 

เอกสาร จด ห จก 

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน

2. สำทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

3.รูปโลโก้เพื่อทำตราประทับของห้างหุ้นส่วน

เอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการจากเจ้าบ้าน หรือสัญญาเช่าต้องติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/มูลค่าการเช่าทั้งสัญญา) 

2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้านของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการ หรือผู้ใช้เช่า เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน 

3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่า หรือผู้ใช้เช่า 

4. รูปถ่ายตัวอาคารทั้งมุมใกล้และมุมใกล ให้เห็นเห็นป้ายกิจการและเลขที่บ้าน ส่วนรูปภายในอาจจะมี โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

จดทะเบียน หจก ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

(คลิกดูรายละเอียด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-592-6015

มือถือ 090-127-0586

แชทผ่าน Line คลิกเลย

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

เราจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไว้คอยให้คำปรึกษาและแนะนำบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด


  • จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่.jpg
    รับจดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จัดตั้งบริษัท ราคาเหมาจ่ายตามแพคเกจที่ลูกค้าต้องการ พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกกว่าด้วยคุณภาพ การจดทะเบียนบร...

  • รับทำบัญชีนนทบุรี.jpg
    ต้องการจ้างสำนักงานรับทำบัญชีที่ได้คุณภาพในจังหวัดนนทบุรี แถวอำเภอบางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย และปากเกร็ด เพราะเดินทางสะดวกและติดต่อประสานงานสบายใจ โปรดติดต่อฝ่ายบัญชี ของบริษัท ธนา...
Visitors: 460,942