รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาประหยัด พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา การวางแผนภาษี เงินทุนจดทะเบียน บริการเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน งานถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน หจก ราคาประหยัด พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา การวางแผนภาษี เงินทุนจดทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ เอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริการเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน งานถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา ติดต่อเรา มือถือ 090-127-0586

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและแบ่งผลกำไรกัน แบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดความผิดมี และห้างหุ้นส่วนทั่วไปที่รับผิดชอบเพียงเงินที่ตนลงทุนเท่านั้น

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่


แนะนำการเลือกแพคเกจบริการ 

แพคเกจที่ 1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี สามารถเลือกไม่จดมูลค่าเพิ่มได้ และกรณีที่ยังไม่มีพนักงานประจำ ก็ไม่ต้องจดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม หรือธุรกิจของคุณเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ขนส่ง ขายสัตว์ ขายปุ๋ย ขายพืชผลทางการเกษตร 

แพคเกจที่ 2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางและต้องการสร้างธุรกิจที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นคู่ค้าภาครัฐ หรือเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร คุณควรวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มต้นโดยการขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อใช้สิทธิ์ในการเครดิตภาษีซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

แพคเกจที่ 3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบต้องใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจครบวงจร ทั้งจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนประกันสังคมกรณีที่มีลูกจ้างประจำตั้งแต่1คนขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

มือถือ 090-127-0586 

Click >> ใบเสนอราคาจดทะเบียน หจก 

ให้เราติดต่อหาคุณ

ในวันเปิดทำการถัดไป หรือภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 489,158