รับจดทะเบียน หจก ราคาประหยัด พร้อมรับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ติดต่อจดทะเบียน หจก

มือถือ 090-127-0586

เบอร์โทร 02-592-6015

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เปิด ห จก เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดตั้งและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและกำหนดแบ่งผลกำไรกัน ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนในรูปแบบของธุรกิจ SME ซึ่งมีทุนจดทะเบียน ห จก ไม่เกิน 5 ล้านบาท

(ใบเสนอราคาจดทะเบียน หจก คลิก)

หุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ผู้ที่รับมอบอำนาจในการบริหารงานของห้างฯ เราเรียกว่า "หุ้นส่วนผู้จัดการ" มีหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของห้างฯ และร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินกรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์ในการชดใช้ความเสียหาย

2. หุ้นส่วนทั่วไป หรือผู้ลงทุน กรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ จะร่วมรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน

3. นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

5. ส่งมอบเอกสารจัดตั้งพร้อมใบเสร็จราชการให้ลูกค้า 

ใบเสนอราคาและรายละเอียด คลิ๊ก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

คุยกับเราผ่าน LINE

suptle.t

สายด่วนมือถือ

090-127-0586

โทรหาเราเบอร์นี้

02-592-6015

 

ส่งอีเมลถึงเรา

dhanakom.info@gmail.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

จดทะเบียน ห จก ใช้เงินเท่าไหร่  

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 467,308