จดทะเบียน หจก ใช้เงินเพียง 6,000 บาท ราคารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่?

1.ค่าบริการจัดตั้ง หจก 4,540.-
2.ค่าธรรมเนียมราชการ 1,460.-
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,000.-

คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ การจดทะเบียน หจก เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการและเป็นเจ้าของร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงแบ่งผลกำไรกัน

แบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท

1.หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหุ้นส่วนที่มีอำนาจและรับผิดไม่จำกัด

2.ห้างหุ้นส่วนทั่วไปเป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีอำนาจและผิดเพียงเงินที่ลงทุนเท่านั้น

เริ่มต้นจดทะเบียน หจก ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท ราคาเหมาจ่ายรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการแทนลูกค้าทุกขั้นตอน แถมฟรีบริการพิเศษแนะนำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย เรายินดีแนะนำปรึกษาก่อนการตัดสินใจ แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เอกสารที่ใช้จัดตั้งหจก การกำหนดทุนจดทะเบียน การทำบัญชีและยื่นภาษีสรรพากร เป็นต้น

จดทะเบียน หจก ต้องมีเงินในธนาคารจริงไหม?

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีเงินหรือมีทรัพย์สินอื่นมาลงทุน การลงทุนสามารถระบุเป็นเงินสดได้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย

จดทะเบียน หจก ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

 2.สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งห้างหุ้นส่วน

 3.แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน

  คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE

 

ขั้นตอนการให้บริการของเรามีดังนี้

 1.ให้คำแนะนำปรึกษาและยืนยันการรับทำงาน

 2.จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 3.ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

 4.ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทางไลน์หรืออีเมล

 5.นัดเซ็นต์เอกสารคำขอจดทะเบียนพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

 6.รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแทนลูกค้าตามขอบเขตงานที่ตกลงไว้

 7.ส่งมอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ลูกค้าเป็นลำดับสุดท้าย

 

จดทะเบียน หจก เสียภาษีเท่าไหร่

ยกตัวอย่าง หจก.พ่อแม่ลูก ธุรกิจซื้อมาขายไป มีรายได้จากการขาย 3 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 60% ของยอดขาย มีกำไรขั้นต้น 40% กำหนดจ่ายเงินเดือนผู้บริหาร 3 คน คนละ 25,000 บาท/เดือน

รายได้ขาย 3,000,000.-
หักต้นทุน 1,800,000.-
กำไรขั้นต้น 1,200,000.-
หักเงินเดือน 900,000.-
กำไรสุทธิ 300,000.-

คำถาม: หจก.พ่อแม่ลูก จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าไหร่?

คำตอบ: ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE

 

หรือให้เราติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป