รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

จดทะเบียนหจกใช้เงินเท่าไหร่?

แพคเกจที่ 1 จดทะเบียนหจกค่าใช้จ่าย 6,000 บาท เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กคาดว่ารายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี หรือกิจการที่ยังไม่มีพนักงานประจำ หรือเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร เป็นต้น

แพคเกจที่ 2 จดทะเบียนหจกค่าใช้จ่าย 9,000 บาท เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจต้องการความน่าเชื่อถือ หรือ เป็นคู่ค้าภาครัฐหรือธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุน

แพคเกจที่ 3 จดทะเบียนหจกค่าใช้จ่าย 12,000 บาท เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องดำเนินงานเต็มรูปแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจการขนาดกลาง-ใหญ่ ต้องการความน่าเชื่อถือ มีการจ้างพนักงานประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่ | รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการของเราครบวงจรตั้งแต่การให้คำแนะนำปรึกษา บริการจองชื่อนิติบุคล จัดทำแบบฟอร์มเอกสารจัดตั้ง และรับมอบอำนาจไปดำเนินการจดทะเบียนให้ที่พาณิชย์จังหวัดแทนลูกค้า เพียงแค่คุณส่งข้อมูลให้ทางเรา ที่เหลือเราดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

 

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือ การจดทะเบียน หจก เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการ มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน และข้อกำหนดในการแบ่งผลกำไรกัน

หุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

"หุ้นส่วนผู้จัดการ" เป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินและมีอำนาจในการตัดสินใจ มีหน้าที่รับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหายจากการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน

"ห้างหุ้นส่วนทั่วไป" เป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินเพียงอย่างเดียว จะไม่มีอำนาจในการดำเนินงาน และจะรับผิดชอบในความเสียหายจากการดำเนินงานเพียงจำนวนเงินที่ตนลงทุนไว้เท่านั้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. บริการจองชื่อจดห้างหุ้นส่วนกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท

3. นัดผู้ก่อตั้งเซ็นอนุมัติเอกสาร พร้อมชำระค่าบริการงวดสุดท้าย

4. รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้

5. ส่งมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ลูกค้าพร้อมใบเสร็จราชการ

เอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง หจก อย่างน้อย 2 คน

 สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่ของ หจก

แผนที่ตั้ง หจก โดยสังเขป

ทำไมต้องจดทะเบียน หจก?

การจดทะเบียนหุ้นส่วน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้ดีกว่ารูปแบบทะเบียนพาณิชย์

กำไรไม่เกิน 300,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปี

ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป (ได้สุงสุดถึง 5 รอบบัญชี)

การจัดตั้งทำได้ง่ายเพียงแค่มีหุ้นส่วน 2 คน ก็จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว

จดห้างหุ้นส่วนกับจดบริษัทต่างกันอย่างไร?

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 6,360 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1,460 บาท

"ผู้ถือหุ้นของบริษัท" รับผิดชอบเพียงจำนวนเงินที่ลงทุนไว้ในหุ้นเท่านั้น

"หุ้นส่วนผู้จัดการ" รับผิดชอบไม่จำกัดทุนทรัพย์ในกรณีฟ้องร้องคดีของห้างฯ

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนควรเท่าไหร่ดี?

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นธุรกิจควรพิจารณาถึงความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ความน่าเชื่อถือ

 เงินที่ต้องซื้อสินค้า

 เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 หลักเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ

จดห้างหุ้นส่วนต้องมีเงินในบัญชีธนาคารไหม?

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามารถเรียกชำระเงินลงทุนเป็นเงินสดก็ได้ โดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด *ยกเว้นกรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ จะต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารเพื่อประกอบการจดทะเบียนด้วย


 สวัสดีค่ะ "พี่เติ้ลนะค่ะ"

พี่เติ้ลดูแลงานจดทะเบียนบริษัทใหม่ให้กับลูกค้าทั่วประเทศค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านก่อนตัดสินใจ เพื่อวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและวางแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตให้คุ้มค่าและและได้ประโยชน์สูงสุด

ตลอดจนแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ควรรู้ ระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม การขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม และการจัดทำบัญชีนำส่งภาษีสรรพากร เป็นต้น

ท่านที่สนใจบริการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และกำลังมองหาสำนักงานบัญชีผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหารือกับเราก่อนตัดสินใจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพ จริงใจและตรงไปตรงมา ..ค่ะ

ปรึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป