ดูวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ผ่านทางเว็บ Youtube

โปรแกรม express รวมระบบบัญชี12ระบบไว้ด้วยกัน ลดขั้นตอน บันทึกข้อมูลสะดวกและง่าย โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปยอดนิยมที่นักบัญชีเลือกใช้มากที่สุด

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ตอนที่ 1 กำหนดบริษัทใหม่ 

https://www.youtube.com/watch?v=7y8lncwanwQ 

ตอนที่ 2 การกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  

https://www.youtube.com/watch?v=85dKDA6FG1U

ตอนที่ 3 กำหนดรอบบัญชี

https://www.youtube.com/watch?v=W_E4VLiGm_k

ตอนที่ 4 กำหนดการเชื่อมต่อระบบบัญชี

https://www.youtube.com/watch?v=NB3FLq0R64s

ตอนที่ 5 กำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

https://www.youtube.com/watch?v=E4z1eUEwZoo

ตอนที่ 6  กำหนดขายและลูกหนี้

https://www.youtube.com/watch?v=lLf4Fr0-jv0

ตอนที่ 7  กำหนดซื้อและเจ้าหนี้

https://www.youtube.com/watch?v=yRbkJ0YXa10

ตอนที่ 8  กำหนดรายละเอียดสินค้า

https://www.youtube.com/watch?v=DpBMobPgBjM

ตอนที่ 9 กำหนดรายละเอียดธนาคารเงินฝาก

https://www.youtube.com/watch?v=F8fgnShFrwg

ตอนที่ 10 การบันทึกเช็ครับ-เช็คจ่าย

https://www.youtube.com/watch?v=uUsDKEkHd-s

ตอนที่ 11 การบันทึกรายการซื้อสินค้า

https://www.youtube.com/watch?v=cQjBBrPOwk0

ตอนที่ 12 การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ

https://www.youtube.com/watch?v=U7qgxUIdQqU

ตอนที่ 13 การบันทึกใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า(CN)

https://www.youtube.com/watch?v=x5XNElRcuec

ตอนที่ 14 การบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย

https://www.youtube.com/watch?v=pbY2X1wYZk8

ตอนที่ 15 การบันทึกใบลดหนี้/รับคืนสินค้า(SR)

https://www.youtube.com/watch?v=Srfi71VtCzU

ตอนที่ 16 การบันทึกรายการผ่านเช็ครับ-เช็คจ่าย-เช็คคืน

https://www.youtube.com/watch?v=KkdVz06jlBU

ตอนที่ 17 การกำหนดการ Run เลขที่ใบสำคัญ

https://www.youtube.com/watch?v=WtjY9qBi57s

ตอนที่ 18 การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า

https://www.youtube.com/watch?v=TNW4APOeYkI

ตอนที่ 19 การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

https://www.youtube.com/watch?v=c-VRpg1LJ3c

ตอนที่ 20 การแก้ไขปัญหาโปรแกรมเบื้องต้น

https://www.youtube.com/watch?v=58-ZzWxRqlw

ตอนที่ 21 การปิดประมวลผลสิ้นปี

https://www.youtube.com/watch?v=Ah0aunNhj4U

ตอนที่ 22 การกำหนดความปลอดภัย

https://www.youtube.com/watch?v=4sQv8E-SIz0

ตอนที่ 23 การแก้ไขแบบฟอร์ม

https://www.youtube.com/watch?v=_9rqlEjJGS4วีดีโอสอนการใช้งาน NewRWT ( Express เวอร์ชั่น ล่าสุด )

ดูวีดีโอสอนการแก้ไขแบบฟอร์มแบบปรับฟ้อนต์ได้ (NewRWT) ผ่านทางเว็บ Youtube ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

ตอนที่ 1 คุณสมบัติของแบบฟอร์มใหม่ NewRWT

https://www.youtube.com/watch?v=fufBTs_iPvs

ตอนที่ 2 การสร้างรายงานใหม่ NewRWT

https://www.youtube.com/watch?v=H8OiKJ4VJbY

ตอนที่ 3 การสร้างแบบฟอร์มใหม่ NewRWT

https://www.youtube.com/watch?v=KyXFB7E4VRg

ตอนที่ 4 คำสั่งและเมนูการใช้งานต่างๆ NewRWT

https://www.youtube.com/watch?v=g-mfnmYZA0Y

ตอนที่ 5 การกำหนดขอบเขตการพิมพ์ NewRWT

https://www.youtube.com/watch?v=T_SRRlxg8vI

ตอนที่ 6 การออกรายงาน NewRWT เป็น Excel

https://www.youtube.com/watch?v=F9K1cae__qk

ตอนที่ 7 สอนการแก้ไขแบบฟอร์มใหม่ NewRWT 1/4

https://www.youtube.com/watch?v=xyphum8Ig5c

ตอนที่ 8 สอนการแก้ไขแบบฟอร์มใหม่ NewRWT 2/4

https://www.youtube.com/watch?v=00p-zaU2ku8

ตอนที่ 9 สอนการแก้ไขแบบฟอร์มใหม่ NewRWT 3/4

https://www.youtube.com/watch?v=W1LOxWtgLyU

ตอนที่ 10 สอนการแก้ไขแบบฟอร์มใหม่ NewRWT 4/4

https://www.youtube.com/watch?v=ahuiZg1U3c8

ฝ่ายซอฟต์แวร์บัญชี

โทร. 02-592-6015

มือถือ 065-729-9905

Line ID : dhateam

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 438,092