สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดครบทุกขั้นตอนการใช้งาน

โปรแกรมบัญชี Express คือ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่รวบรวมระบบบัญชีหลักถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียว  เพียงบันทึกรายการซื้อ ขาย ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ สามารถออกใบกำกับภาษี และรายงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรม Express แบบละเอียด แบ่งเป็นตอน สอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

 1.เตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 2.การกำหนดฐานข้อมูลของโปรแกรม

 3.การบันทึกประจำวัน - ระบบซื้อ

 4.การบันทึกประจำวัน - ระบบขาย

 5.การบันทึกประจำวัน - เช็คและธนาคาร

 6.การบันทึกประจำวัน - ระบบบัญชี

 7.การบันทึกประจำวัน - ระบบสินค้า

 8.การบันทึกประจำวัน - ระบบทรัพย์สิน

 9.การกำหนดค่าระบบอื่นๆ

 

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องเรียนจบด้านบัญชีโดยตรง ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีอย่างลึกซึ้ง

อาชีพนักบัญชีจำเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะและคุณค่าทางวิชาชีพให้เกิดความชำนาญ เป็นอาชีพที่ไม่มีทางลัด และไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนอาชีพสายงานอื่น

ติดต่อฝ่ายขาย Expess

คุณพัช 065-729-9905

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดต่อพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยให้คำปรึกษา และแนะนำบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

Visitors: 537,325