สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express สำหรับการเริ่มต้นใช้งานด้วยตัวเอง

โปรแกรมบัญชี Express คือ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่รวบรวมระบบบัญชีหลักถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียว เพียงบันทึกรายการซื้อขายข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ สามารถออกใบกำกับภาษีและรายงานทางบัญชีได้ทันที

 คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE

 

โปรแกรม Express ทําอะไรได้บ้าง?

  ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้น

  ตอนที่ 2 การกำหนดฐานข้อมูลของระบบ

  ตอนที่ 3 การบันทึกรายการในระบบซื้อ

  ตอนที่ 4 การบันทึกรายการในระบบขาย

  ตอนที่ 5 การบันทึกรายการในระบบเช็ค

  ตอนที่ 6 การบันทึกรายการในระบบบัญชี

  ตอนที่ 7 การบันทึกรายการในระบบสินค้า

  ตอนที่ 8 การบันทึกรายการในระบบทรัพย์สิน

  ตอนที่ 9 การกำหนดค่าระบบอื่นๆ

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องจบสายบัญชีโดยตรง ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้ในการจัดทำบัญชีอย่างลึกซึ้ง และจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้เกิดความชำนาญ อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ไม่มีทางลัด และไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว