สื่อการเรียนรู้ออนไลน์วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดครบทุกขั้นตอน

โปรแกรมบัญชี Express คือ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่รวบรวมระบบบัญชีหลักถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียว  เพียงบันทึกรายการซื้อขาย ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ สามารถออกใบกำกับภาษี และรายงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ซึ่งช่วยขั้นตอนการทำงานของนักบัญชีได้เป็นอย่างดี 

วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

การเรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เป็นเรื่องสำคัญมากของนักบัญชี ท่านควรเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

2.การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชี

3.การบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ 

4.การบันทึกรายการประจำวันในระบบขาย 

5.การบันทึกรายการประจำวันในระบบเช็คและธนาคาร 

6.การบันทึกรายการประจำวันในระบบบัญชี 

7.การบันทึกรายการประจำวันในระบบสินค้า

8.การบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน 

9.การกำหนดค่าระบบอื่นๆ

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องมีความรู้ในสายงานบัญชีโดยตรง เบื้องต้นต้องเรียนจบสาขาการบัญชีและมีประสบการณ์ในการจัดบัญชีมาก่อน ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานบัญชีอย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้งานบัญชีมากพอสมควร

การประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนอาชีพสายงานอื่นๆ นักบัญชีจำเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสถาบันการศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในวิชาชีพบัญชี

แนะนำวิธีหาลูกค้าทำบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่

วิธีการหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้น สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการหาลูกค้าทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ สามารถดูข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ..ครับ
 
รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ปี2564

 

ติดต่อฝ่ายขาย Expess

คุณพัช โทร.065-729-9905

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำปรึกษาและจะเสนอราคาให้ท่านเป็นลำดับต่อไป

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 544,623