สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดทุกขั้นตอน

การเรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เป็นเรื่องสำคัญมากของนักบัญชี ท่านควรเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องมีความรู้ในสายงานบัญชีโดยตรง เบื้องต้นต้องเรียนจบสาขาการบัญชีและมีประสบการณ์ในการจัดบัญชีมาก่อน ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานบัญชีอย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้งานบัญชีมากพอสมควร

การประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนอาชีพสายงานอื่นๆ นักบัญชีจำเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสถาบันการศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในวิชาชีพบัญชี

วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดทุกขั้นตอน

ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้น

ตอนที่ 2 การกำหนดฐานข้อมูลของระบบ

ตอนที่ 3 การบันทึกรายการในระบบซื้อ 

ตอนที่ 4 การบันทึกรายการในระบบขาย 

ตอนที่ 5 การบันทึกรายการเช็คและธนาคาร 

ตอนที่ 6 การบันทึกรายการในระบบบัญชี 

ตอนที่ 7 การบันทึกรายการในระบบสินค้า

ตอนที่ 8 การบันทึกรายการทรัพย์สิน 

ตอนที่ 9 การกำหนดค่าในระบบอื่น

แนะนำวิธีหาลูกค้าทำบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่

วิธีการหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้น สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการหาลูกค้าทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ สามารถดูข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ..ครับ
 
แหล่งข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ปี2564

ติดต่อสอบถาม นัดติดตั้ง จองวันเรียน

โปรแกรมบัญชี Express ราคาไม่แพง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำปรึกษาและจะเสนอราคาให้ท่านเป็นลำดับต่อไป

 

การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนทั้งหมด1,000 สิทธิเท่านั้น (หมดแล้วหมดเลย) ท่านที่สนใจสามารถจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ลงทะเบียนรับคูปอง มูลค่า 10,000 บาท

โครงการสนับสนุน SMEs เป็นการสนับสนุนในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยรับผิดชอบการดำเนินการมอบทุนสนับสนุนให้ SMEs  ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้

1. ธุรกิจการค้าและบริการ

2. ธุรกิจ E-commerce

3. ธุรกิจท่องเที่ยว

4. ธุรกิจร้านอาหาร

**ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 555,489