การเริ่มต้นด้วยโปรแกรมบัญชี Express เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า จ่ายครั้งเดียวใช้งานได้ไม่จำกัด

โปรแกรมบัญชี Express คือ โปรแกรมทำบัญชีประสิทธิภาพสูงที่ใช้เก็บข้อมูลและประมวลผลทางการบัญชี  มีระบบบัญชีหลักทั้งหมด 12 ระบบในโปรแกรมเดียว เพียงบันทึกข้อมูลซื้อและขาย ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ สามารถออกใบกำกับภาษี และรายงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำบัญชีได้เป็นอย่างดี


  • เริ่มต้นโดยติดตั้งและเปิดใช้งานโปรแกรมบัญชี Express บนคอมพิวเตอร์ของคุณ รันการติดตั้งและทำการเริ่มต้นการใช้งานโดยกำหนดค่าเบื้องต้นและปรับแต่งตามความต้องการของธุรกิจของคุณ 1.1 การเต...

  • กำหนดฐานข้อมูลของคุณ รวมถึงเพิ่มข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ และรายละเอียดทางภาษี นำเข้าข้อมูลลูกค้าและผู้ขายหรือเพิ่มข้อมูลนี้เองเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้...

  • บันทึกรายการที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย วันที่ และจำนวนเงินที่เสียจ่าย การบันทึกนี้จะช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 3.2 การบันทึกใบสั่งซื...

  • บันทึกรายการขายสินค้าหรือบริการ ระบุรายละเอียดลูกค้า วันที่ขาย และจำนวนเงินที่ได้รับ การบันทึกนี้ช่วยให้คุณติดตามรายได้ของธุรกิจ 4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ 4.2 บันทึกลดหนี้และรับคืนส...

  • บันทึกรายการเช็คที่คุณฝากหรือถอนจากธนาคาร ระบุข้อมูลเช่น หมายเลขเช็ค จำนวนเงิน และวันที่ทำรายการ การบันทึกนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของคุณ 5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ 5....

  • บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น การปรับปรุงยอดหนี้หรือเครดิต การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา หรือรายการอื่น ๆ ที่มีผลต่อสถานะการเงิน 6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน 6.2 การผ่าน...

  • บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้า เช่น การรับสินค้า การโอนสินค้า หรือการปรับปรุงสินค้าในสต็อก 7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต 7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต 7.3 รับสินค้าสำเร็...

  • บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของธุรกิจ เช่น การซื้อ-ขายทรัพย์สิน การปรับปรุงทรัพย์สิน หรือการสิ้นสุดการใช้งานของทรัพย์สิน 8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน 8.2 บันทึกรายการเกี...

  • ปรับแต่งการตั้งค่าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ เช่น การกำหนดรูปแบบการแสดงผลในรายงาน การตั้งค่าภาษี หรือการกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติมตามความต้องการ 9.1 การจัดเรียงข้อมูล 9...
Visitors: 2,009,648