สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดทุกขั้นตอน

การเรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เป็นเรื่องสำคัญมากของนักบัญชี ท่านควรเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องมีความรู้ในสายงานบัญชีโดยตรง เบื้องต้นต้องเรียนจบสาขาการบัญชีและมีประสบการณ์ในการจัดบัญชีมาก่อน ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานบัญชีอย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้งานบัญชีมากพอสมควร

การประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนอาชีพสายงานอื่นๆ นักบัญชีจำเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสถาบันการศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในวิชาชีพบัญชี

วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดทุกขั้นตอน

ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้น

ตอนที่ 2 การกำหนดฐานข้อมูลของระบบ

ตอนที่ 3 การบันทึกรายการในระบบซื้อ 

ตอนที่ 4 การบันทึกรายการในระบบขาย 

ตอนที่ 5 การบันทึกรายการเช็คและธนาคาร 

ตอนที่ 6 การบันทึกรายการในระบบบัญชี 

ตอนที่ 7 การบันทึกรายการในระบบสินค้า

ตอนที่ 8 การบันทึกรายการทรัพย์สิน 

ตอนที่ 9 การกำหนดค่าในระบบอื่น

แนะนำวิธีหาลูกค้าทำบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่

วิธีการหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้น สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการหาลูกค้าทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ สามารถดูข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ..ครับ
 
แหล่งข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ปี2564

เบอร์โทรฝ่ายขาย 065-729-9905

ติดต่อ สอบถาม นัดติดตั้ง จองวันเรียน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำปรึกษาและจะเสนอราคาให้ท่านเป็นลำดับต่อไป

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 666,191