สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดทุกขั้นตอน

โปรแกรมบัญชี Express คือ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงใช้เก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โดยมีระบบบัญชีหลัก 12 ระบบในโปรแกรมเดียว ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลไม่จำกัด เพียงบันทึกรายการซื้อขาย ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัติโนมัติ

 

แนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

เคล็ดไม่ลับกับการใช้งานแบบละเอียดทุกขั้นตอน ท่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากวีดีโอตามลิ้งค์ต่อไปนี้

   • การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบต่างๆ ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า 2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย 2.2 การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ...
    

  • ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้าสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบั...
    

  • ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่ายสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สาม...
    

  • ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้และจ่ายชำระหนี้สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร การรับชำระ จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระ...
    

  • ระบบบัญชีแยกประเภท ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ ระบบได้จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบง...
    

  • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า 1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวน 2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่ - แบบต...
    


 • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานแ...

 

 

แนะนำวิธีหาลูกค้าใหม่สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีอิสระ

การหาลูกค้าทำบัญชีด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริษัทเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้น สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการหาลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ ..ที่นี่

Visitors: 1,964,991