โปรแกรม Express ทําอะไรได้บ้าง?

โปรแกรม Express คือ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงที่ใช้เก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โดยมีระบบบัญชีหลัก 12 ระบบในโปรแกรมเดียว ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลไม่จำกัด เพียงบันทึกรายการซื้อขาย ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัติโนมัติ สามารถออกใบกำกับภาษี รายงานสต็อกสินค้า รายงานทางภาษี บัญชีแยกประเภท และดูงบการเงินได้ทันที

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เป็นโปรแกรมบัญชีใช้งานง่าย มีระบบงานบัญชีครบวงจร มีบริการหลังการขายดี เหมาะกับกิจการสำนักงานบัญชีและบริษัทห้างร้านของคนไทย หลังจากติดตั้งไปแล้วมีปัญหา โทรสอบถามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซื้อขาดจ่ายครั้งเดียว ไม่ต้องจ่ายรายปี การสำรองข้อมูลทำได้ง่ายไม่ต้องมีไอทีมาดูแล

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ แบบละเอียด


  • โปรแกรมบัญชี Express รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) : Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 และ Windows 11 ทั้งแบบ 32bit (x8...

  • การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบต่างๆ ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า การกำหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชี 2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย 2....

  • ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้าสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบั...

  • ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่ายสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามา...

  • ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้และจ่ายชำระหนี้สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร การรับชำระ จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระ...

  • ระบบบัญชีแยกประเภท ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ ระบบได้จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงา...

  • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า 1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวน 2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่ - แบบต...

  • ระบบสินทรัพย์ถาวร สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่ 1. วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method) 2. วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value...

  • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานแต...
Visitors: 1,981,437