การบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ตอนที่ 8 การบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 

<< กลับสู่เมนูหลัก

"เรียนรู้การใช้โปรแกรม Express"


สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่

วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)

วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)

คิดค่าเสื่อมราคาเอง

2. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ

3. การคิดค่าเสื่อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบ ได้แก่ คิดรายเดือน หรือคิดรายปี

4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนำส่งได้ทันที

5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่อมแยกตามแผนกได้

6. เมื่อเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบคิดค่าเสื่อมทันที หรือ ยังไม่คิด (ถ้ายังไม่คิดขณะบันทึก ระบบจะทำงานได้เร็วกว่า เมื่อเรียบร้อยจึงไปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งแฟ้ม)

7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินทรัพย์หรือชื่อสินทรัพย์ และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้

 FaceBook สอนการบันทึกรายการประจำวันในระบบทรัพย์สิน


8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ตัวอย่างการกำหนดทะเบียนทรัพย์สิน

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 555,487