สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ตอนที่ 4

การบันทึกรายการประจำวันในระบบขาย

  • บันทึกขายเงินเชื่อ
  • บันทึกลดหนี้และรับคืนสินค้า
  • บันทึกรับชำระหนี้
  • บันทึกการขายสินค้าบริการ
  • บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

 

ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่ายสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามารถกำหนดได้ถึง 9 แบบ สามารถบันทึกขายสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราปกติ และที่ได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้

 


 

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ โปรแกรมบัญชี Express

4.2 บันทึกลดหนี้ รับคืนสินค้า โปรแกรมบัญชี Express

4.3 บันทึกรับชำระหนี้ โปรแกรมบัญชี Express

4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ โปรแกรมบัญชี Express

4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ โปรแกรมบัญชี Express

 

Visitors: 1,957,040