ตอนที่ 4 การบันทึกรายการประจำวันในระบบขาย

ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่ายสามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามารถกำหนดได้ถึง 9 แบบ สามารถบันทึกขายสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราปกติ และที่ได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้


4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ โปรแกรมบัญชี Express

4.2 บันทึกลดหนี้ รับคืนสินค้า โปรแกรมบัญชี Express

4.3 บันทึกรับชำระหนี้ โปรแกรมบัญชี Express

4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ โปรแกรมบัญชี Express

4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ โปรแกรมบัญชี Express

Visitors: 1,773,563