ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

โปรแกรมบัญชี Express รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) :  Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 และ Windows 11 ทั้งแบบ 32bit (x86) และ 64bit (x64)


 

1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express

1.2 การกำหนดบริษัทใหม่ สร้างข้อมูลใหม่ ในโปรแกรม Express

1.3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในโปรแกรม Expressโปรแกรมบัญชี Express

1.4 การกำหนดค่าเริ่มต้น รายละเอียดกิจการโปรแกรมบัญชี Express

1.5 การกำหนดค่าเริ่มต้น เรื่องทั่วไป โปรแกรมบัญชี Express

1.6 การกำหนดรอบบัญชี โปรแกรมบัญชี Express

1.7 การกำหนดตารางข้อมูล โปรแกรมบัญชี Express

1.8 การกำหนดผังบัญชี โปรแกรมบัญชี Express

1.9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี โปรแกรมบัญชี Express

1.10 การกำหนดเลขที่เอกสาร โปรแกรมบัญชี Express

Visitors: 1,773,566