การบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ตอนที่ 3 การบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ

3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ

3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ

3.4 บันทึกลดหนี้ ส่งคืนสินค้า

3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้

3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

<< กลับสู่เมนูหลัก

"เรียนรู้การใช้โปรแกรม Express"


ระบบการจัดซื้อสินค้าสามารถบันทึกรับสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ได้รับยกเว้นในใบเดียวกันได้

1. ระบบการจัดซื้อสินค้าสามารถแก้ไขรูปแบบที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ

2. รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบัญชี Express จะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ

3. วันที่ที่ได้รับสินค้า เป็นคนละวันกับวันที่ของใบกำกับภาษีซื้อได้

4. สามารถบันทึกรับสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้นในใบรับสินค้าใบเดียวกันได้

5. สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้

6. สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวนเงิน(บาท), เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)

7. เปิดโอกาสให้แก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้

8. สามารถซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อคได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน

9. ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนส่งโดย, สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้

10. ในใบสั่งซื้อใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแต่ละตัวแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ ประโยชน์ก็คือ สามารถทยอยส่งสินค้าตาม Order ของลูกค้าได้

11. สามารถบันทึกการรับสินค้า โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อสินค้า หรือไม่ต้องเปิดใบสั่งซื้อก่อนก็ได้

12. ในใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งซื้อและค้างรับ และสามารถรับสินค้าตามที่สั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดสั่งซื้อ

13. มีรายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (เพื่อเตือนฝ่ายจัดซื้อสั่งของเพื่อให้ทันขาย) แยกตามหมวดสินค้าและผู้จำหน่าย

14. สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดสั่งจอง(Order) ช่วยลดภาระการสต๊อคสินค้า โดยดูจากรายงานสินค้าค้างส่ง

15. สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบตามยอดสั่งจองสินค้า(Order) โดยใช้สินค้าชุดช่วยคำนวณหายอดวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต

16. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

17. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

18. สามารถเพิ่มสินค้า และผู้จำหน่าย ได้ในขณะบันทึกรายการซื้อ

19. สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้าได้สุงสุด 999 รายการ/เอกสาร

20. รองรับธุรกิจการซื้อบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีซื้อให้ เมื่อบันทึกจ่ายชำระหนี้

21. เมื่อบันทึกรับสินค้าโปรแกรมบัญชี Express จะตั้งเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อค, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญชี และเก็บสถิติการซื้อให้ทันที

FaceBook สอนการบันทึกรายการประจำวันในระบบซื้อ


 3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ

3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ

3.4 บันทึกลดหนี้

3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้

3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตัวอย่างใบสั่งซื้อ

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 555,487