การกำหนดค่าระบบอื่นๆ

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ตอนที่ 9 การกำหนดค่าระบบอื่นๆ

9.1 การจัดเรียงข้อมูล

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ

9.3 การสำรองข้อมูล

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้

9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี ปิดบัญชี

9.7 ระบบความปลอดภัย

9.8 การแก้ไขแบบฟอร์ม

 

<< กลับสู่เมนูหลัก

"เรียนรู้การใช้โปรแกรม Express"


ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้ตามต้องการ

1. การกำหนดสิทธิการใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ

2. ผู้ใช้แต่ละคน สามารถตั้งรหัสผ่าน (PassWord) ของตนเองได้

3. สามารถแบ่งระดับชั้นของผู้ใช้งานได้ว่าเป็น พนักงาน, ผู้จัดการแผนก หรือ ผู้ดูแลระบบ

4. สามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลได้ทุกเมนูย่อย แม้แต่เมนูย่อย/รายงาน/งบการเงิน ที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นเอง

5. การเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก ลบ สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าผู้ใช้เข้าไปทำงานแล้วต้องการให้เก็บประวัติไว้หรือไม่

6. การพิมพ์เอกสาร สามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้ใครพิมพ์ดูได้เฉพาะหน้าจอ หรืออนุญาตให้ใครพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้

7. สามารถกำหนดการตรวจสอบแบบเข้มงวด ทำให้ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มอีก โปรแกรมบัญชี Express จะจัดการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ใช้งานรายนั้นเก็บไว้ให้ทุกครั้ง

8. สามารถกำหนดการยกเลิกการใช้รหัสผู้ใช้บางรหัสเป็นการชั่วคราว อาจเนื่องมาจาก พนักงานผู้นั้นลาออก หรือลาพักร้อนเป็นเวลานาน ๆ แต่ยังไม่ต้องการลบรหัสผู้ใช้รหัสนี้ทิ้ง

9. มีแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ การทำงานของผู้ใช้ทุกคน ที่เข้ามาใช้งานในระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน

10. สามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้แต่ละราย ว่าใครมีอำนาจในการอนุมัติ (รับรอง) เอกสารได้บ้าง

11. เอกสารสำคัญที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจรับรองก่อน สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารได้ 3 วิธี คือ

1. พิมพ์ก่อนรับรองทีหลัง

2. รับรองก่อนแล้วถึงจะพิมพ์ได้

3. อะไรก่อนก็ได้

FaceBook สอนการกำหนดค่าระบบอื่นๆ


9.1 การจัดเรียงข้อมูล

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ

9.3 การสำรองข้อมูล

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้

9.7 ระบบความปลอดภัย

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 555,487