สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ตอนที่ 9

การกำหนดค่าระบบอื่นๆ

  • การจัดเรียงข้อมูล
  • การคำนวณยอดต่างๆ
  • การสำรองข้อมูล
  • การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล
  • การนำข้อมูลสำรองมาใช้
  • การปิดประมวลผลสิ้นปี

 

 

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม ผู้ใช้แต่ละคน สามารถตั้งรหัสผ่าน (PassWord) ของตนเองได้

 


 

9.1 การจัดเรียงข้อมูล โปรแกรมบัญชี Express

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ โปรแกรมบัญชี Express

9.3 การสำรองข้อมูล โปรแกรมบัญชี Express

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล โปรแกรมบัญชี Express

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้ โปรแกรมบัญชี Express

9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี ปิดบัญชี โปรแกรมบัญชี Express

 

Visitors: 1,957,040