4. ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีเพื่อจัดการกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานบัญชีการเงินที่ดี

การจัดการเอกสารถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การจัดการกฎระเบียบข้อบังคับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีการเงินที่ดีจะช่วยให้การบริหารระบบภายในและการตรวจสอบทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 537,329