แนะนำวิธีการหาลูกค้าเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจสำนักงานบัญชี

"อาชีพนักบัญชี" เป็นงานเฉพาะที่ต้องมีความรู้ในสายงานบัญชีโดยตรง เบื้องต้นต้องเรียนจบสาขาการบัญชี ต้องมีประสบการณ์ในการจัดบัญชีมาก่อน ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานบัญชีอย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้งานบัญชีมากพอสมควร

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพที่ไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนสายงานอาชีพอื่น นักบัญชีจำเป็นต้องมีทัศนคติที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา และเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน จะช่วยเพิ่มทักษะและคุณค่าทางวิชาชีพให้นักบัญชี ให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานบัญชีด้านต่างๆ

บริการที่เกี่ยวสำนักงานบัญชี 

1. รับทำบัญชี 

2. รับตรวจสอบบัญชี 

3. รับวางระบบบัญชี 

4. รับสอนโปรแกรมบัญชี 

5. ที่ปรึกษาบัญชีภาษี 

6. วิทยากร / อบรมบัญชี  

แนะนำวิธีหาลูกค้าใหม่สำหรับผู้เริ่มต้น

การหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริการเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้น เบื้องต้นเราต้องคัดกรองข้อมูลลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อให้มีโอกาสมากที่สุด ดยเราต้องกำหนดเป้าเหมายให้ชัดเจน + ดำเนินทำอย่างต่อเนื่อง + ตั้งงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ไว้ให้เหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น 

  • กำหนดพื้นที่ให้บริการ (ยิ่งใกล้ยิ่งดี) 
  • กำหนดขนาดกิจการที่ต้องการรับทำบัญชี
  • กำหนดประเภทธุรกิจที่ต้องการรับทำบัญชี 

Tags : Express โปรโมชั่นพิเศษ | Express เหมาะกับใคร | Express ทําอะไรได้บ้าง

ติดต่อพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ 

Visitors: 501,921