แนะนำวิธีหาลูกค้าใหม่ของสำนักงานบัญชี

อาชีพนักบัญชี เป็นงานเฉพาะที่ต้องมีความรู้ในสายงานบัญชีโดยตรง ต้องจบสาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการจัดบัญชีมาก่อน ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานบัญชีอย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้งานบัญชีมากพอสมควร

อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนสายงานอาชีพอื่น นักบัญชีจำเป็นต้องมีทัศนคติที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา และเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน จะช่วยเพิ่มทักษะและคุณค่าทางวิชาชีพให้นักบัญชี ให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานบัญชีด้านต่างๆ

บริการที่เกี่ยวสำนักงานบัญชี 

1. รับทำบัญชี 

2. รับตรวจสอบบัญชี 

3. รับวางระบบบัญชี 

4. รับสอนโปรแกรมบัญชี 

5. ที่ปรึกษาบัญชีภาษี 

6. วิทยากร / อบรมบัญชี  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมามีการเพิ่มจำนวนนิติบุคคลมากขึนเป็นอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการและข้อกฎหมายในการจัดเก็บภาษีร้านค้าของกรมสรรพากร ซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้ร้านค้าขนาดเล็กสนใจเรื่องภาษีและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจมาเป็นนิติบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ

การหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริการเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักสำนักงานบัญชีของเรามากขึ้น เบื้องต้นเราต้องคัดกรองข้อมูลลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อให้มีโอกาสมากที่สุด ดยเราต้องกำหนดเป้าเหมายให้ชัดเจน + ดำเนินทำอย่างต่อเนื่อง + ตั้งงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ไว้ให้เหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น 

 • กำหนดพื้นที่ให้บริการ (ยิ่งใกล้ยิ่งดี) 
 • กำหนดขนาดกิจการที่ต้องการรับทำบัญชี
 • กำหนดประเภทธุรกิจที่ต้องการรับทำบัญชี 

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

ติดต่อเรา 065-729-9905 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำปรึกษาและจะเสนอราคาให้ท่านเป็นลำดับต่อไป

 • โปรแกรมบัญชี_express.jpg
  สั่งซื้อโปรแกรมบัญชี Express ลิขสิทธิ์แท้ กับบริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด ศูนย์จำหน่ายครบวงจร บริการคุณภาพ ราคามาตรฐาน พร้อมบริการเสริมพิเศษต่างๆ ที่มากกว่า คุ้มค่ายิ่งขึ้น แ...

 • โปรแกรม เอ็ ก เพรส.jpg
  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี Express แบบละเอียดครบทุกขั้นตอนการใช้งาน สอนการกำหนดค่าเริ่มต้น การบันทึกข้อมูลซื้อขาย รายงานภาษี สินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้...

 • รีวิวการสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี Express
  มด โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชียอดนิยมที่นักบัญชีเลือกใช้มากที่สุด โปรแกรมเอ็กเพรส Express โปรแกรมคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ใช้งานง่าย ไม่ใช่มืออาชีพก็ใช้งานได้ โปรแกรมบัญชี Express...

ติดต่อพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ 

Visitors: 527,487