แนะนำวิธีหาลูกค้าใหม่สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีอิสระ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายในการจัดเก็บภาษีร้านค้าของกรมสรรพากร มีส่วนกระตุ้นให้ร้านค้าขนาดเล็กมีความสนใจเรื่องภาษีของกิจการมากขึ้น

ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องการจ่ายภาษีที่ถูกต้องและประหยัด จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบทะเบียนการค้ามาเป็น บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด SMEs เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษในการจ่ายภาษีที่ถูกกว่า

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2562 ของกระทรวงพาณิชย์

แนะนำวิธีหาลูกค้าใหม่สำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีอิสระ

การหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมายแนะนำบริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำให้ลูกค้ารู้จักสำนักงานบัญชีของเรา เบื้องต้นเราต้องคัดกรองข้อมูลลูกค้าใหม่ให้เหมาะสมเพื่อให้มีโอกาสที่ดีที่สุดในการที่ลูกค้าจะติดต่อกลับมา

เราสามารถประยุกต์ใช้วิธีเขียนจดหมายแนะนําบริการเพิ่มเติมในรูปแบบของการส่งอีเมล การเขียนบทความใน Blogger, เว็บไซต์สำเร็จรูป, ประกาศในเว็บบอร์ด Pantip, โพสต์ในโชเชี่ยลมีเดีย Facebook

การปักหมุดร้านค้าใน Google My Business และการโฆษณากับ Google Ads, สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเทคนิคในการเพิ่มช่องทางสื่อสารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การทุนลงแรงคุ้มค่าที่สุด

 

ตัวอย่างการกำหนดกลุ่มเป้ายหมายลูกค้าใหม่

1. กำหนดพื้นที่ให้บริการที่สำนักงานบัญชีสามารถดูแลได้

2. เลือกกิจการขนาดเล็กหรือกลางเพราะมีโอกาสที่จะจ้างทำบัญชีสูง

3. เลือกประเภทธุรกิจที่ผู้รับทำบัญชีมีความถนัด

การกำหนดกลุ่มเป้าเหมายให้ชัดเจน + ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้สำนักงานบัญชีได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น

Visitors: 537,322