บริการตรวจสอบ จองชื่อจดทะเบียนนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรามีบริการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขั้นตอนในการยืนยันว่าชื่อที่ต้องการจดทะเบียนเหมือน หรือคล้ายกับชื่อกิจการที่จดทะเบียนไว้แล้วตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2559)

  คลิกดูคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE