ตัวอย่างตราห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

ติดต่อเรา 090-127-0586

 

1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
 2. พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และ พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
 3. พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช
 4. พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ
 5. ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
 6. ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
 7. พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
 8. เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 9. เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอสงวนไว้
 10. สัญลักษณ์ประจ าชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย


2. ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีค าแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุนหรือตรานูนให้นายทะเบียนใช้ดินสอด าระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์


3. การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย

4. บริษัทจำกัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตราก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย


 • จดทะเบียน_หจก_ใช้เงินเท่าไหร่.jpg
  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้ง ห จก เปิด ห จก ราคาเหมาจ่าย พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการด้วยประสบการณ์และทักษะความชำนาญ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาภาษีสรรพากร การจดทะเบียนห้างหุ้น...

 • จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่.jpg
  รับจดทะเบียนเปิดบริษัท ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอนบริการคุณภาพ​ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ​ มากประสบการณ์วิชาชีพ การจดทะเบียนบริษัท(Company Limited) เป็นรูปแบบ...

 • รับทำบัญชี_นนทบุรี.jpg
  สำนักงานบัญชีคุณภาพ นนทบุรีรับทำบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่ายรับส่งเอกสรถึงที่ในอำเภอบางบัวทอง, บางใหญ่, ไทรน้อย, บางกรวย, ปากเกร็ด และพื้นที่ใกล้เคียง บริการจัดทำบั...

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 527,486