รีวิวลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ในการจองชื่อนิติบุคคลต้องตรวจสอบชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าชื่อที่ต้องการจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559

Visitors: 1,760,919