5. รายงานการประชุมสำหรับการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามนิติบุคคล

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของกิจการกับสถานบันการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินแล้วจึงจัดทำรายการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดบัญชีกิจการกับธนาคารต่อไป

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 537,324