รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี รายเดือน ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี นนทบุรี - ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด บริษัทรับทำบัญชี รับยื่นภาษีสรรพากร นำส่งประกันสังคม ปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชี

 

บริการเน้นคุณภาพ พร้อมการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย เพื่อให้ธุรกิจมีแนวทางในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเลือกจ่ายในอัตราต่ำที่สุด

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี

  1. การจ้างสำนักงานบัญชีดุแล คุณไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับพนักงานลาออก

  2. การจ้างสำนักงานบัญชี คุณจะได้งานที่เป็นมืออาชีพ ไม่ต้องลองผิดลองถูก

  3. การจ้างสำนักงานบัญชี คุณจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีเอง 2-3 เท่า

  4. การจ้างสำนักงานบัญชี ช่วยควบคุมให้ระบบบัญชีการเงินมีประสิทธิภาพดี

 

ค่าบริการทำบัญชีมีอะไรบ้าง?

บริษัทฯ จะเสนอค่าบริการทำบัญชีและขอบเขตการให้บริการที่ควบคุมระบบงานบัญชีและภาษีทั้งปี โดยมีรายละเอียดบริการที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน ดังนี้

  1. บริการทำบัญชีและภาษีรายเดือน

  2. บริการที่ปรึกษาและปิดงบบัญชีประจำปี

  3. บริการยื่นแบบภาษีและเอกสารต่างๆ

สำหรับท่านที่กำลังมองหาบริษัทรับบัญชีใกล้นนทบุรี เพื่อให้ช่วยดูแลงานบัญชีของบริษัท หากต้องการขอคำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับทีมงานของเราได้เลย

 

บริการทำบัญชี รายเดือน

กำหนดจ่ายทุกสิ้นเดือน

รับทำบัญชี ยื่นภาษีสรรพากร คำนวณนำส่งประกันสังคม รับส่งเอกสารทุกเดือน เสนอค่าทำบัญชีตามขอบเขตงานที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้วิธีประมาณการจากรายได้ และจำนวนเอกสารในการลงบัญชีทั้งปีมาประกอบการพิจารณา

ขอบเขตการทำบัญชี รายเดือน

  1. บันทึกรายการค้า

  2. จัดทำสมุดรายวันต่างๆ

  3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัท

  4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

  5. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

  6. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

  7. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

  8. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.36)

  9. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

  10. จัดทำรายงานภาษีซื้อรายเดือน

  11. จัดทำรายงานภาษีขายรายเดือน

  12. จัดทำและยื่นแบบนำส่งประกันสังคม

  13. การทำงานกับเอกสารทางการเงิน

 

 

บริการปิดงบบัญชี ประจำปี

กำหนดจ่ายปีละ 1 ครั้ง

บริการปิดงบและตรวจสอบบัญชี พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อการเสียภาษีที่ถูกต้อง และเสียภาษีในอัตราต่ำสุด

ขอบเขตบริการปิดงบประจำปี

  1. การสัมภาษณ์และประเมินสถานการณ์ด้านบัญชีและภาษีองค์กร

  2. การให้คำแนะนำปรึกษาด้านตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  3. การรวบรวมข้อมูล สนับสนุน แนะนำ เพื่อการสอบบัญชี

  4. การสอบทานวิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ

  5. การตรวจสอบเพื่อรับรองการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี

  6. การแจ้งชื่อผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.การบัญชี และประกาศของสภาวิชาชีพ

 

รับยื่นแบบภาษีสรรพากรและอื่นๆ

กำหนดจ่ายปีละ 1 ครั้ง

บริการยื่นแบบภาษีต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทำบัญชีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และป้องกันไม่ให้เกิดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามมาในอนาคต

อัตราค่าบริการ

  1. สำหรับกิจการขนาดเล็ก                4,500.-

  2. สำหรับกิจการขนาดกลาง              6,500.-

  3. สำหรับกิจการขนาดใหญ่               8,500.-


ขอบเขตการให้บริการ

  1. ยื่นแบบสรุปภาษีนำส่งเงินเดือน ภงด.1ก

  2. ยื่นแบบสรุปทดแทนประจำปี กท.20

  3. บริการลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

  4. บริการยื่นบัญชีผู้ถือหุ้น บอจ.5

  5. บริการยื่นขอรหัสส่งภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภอ.01

  6. บริการยื่นขอรหัสส่งงบทางอินเทอร์เน็ต e-Filing

  7. บริการยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.51

  8. บริการยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50

  9. บริการนำส่งประจำปีกระทรวงพาณิชย์

 

 

“บริการคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม”

ที่นี่! เราให้ความสำคัญในการแนะนำปรึกษามาเป็นอันดับแรก เพราะเข้าใจดีว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ ทีมงานของเราทุกคนพร้อมที่จะรับฟังและเสนอบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ท่านที่สนใจบริการสามารถนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือกับเราก่อนตัดสินใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพ จริงใจและตรงไปตรงมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,778,220