บริการทำบัญชีและภาษี

บริการรับทำบัญชีและปรึกษาภาษี ครบวงจร | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่

บริการทำบัญชีรายเดือนและรายปี พร้อมให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี

เรามีบริการ รับทำบัญชีรายเดือน, ปิดงบบัญชี, ปิดงบการเงิน และ ยื่นภาษี อย่างครบวงจร เพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านภาษีและบัญชี ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ

บริการของเรา

 • บริการรับทำบัญชีและยื่นภาษีรายเดือน: การจัดทำบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดตามมาตรฐานการบัญชี, บริการจัดทำและยื่นภาษีธุรกิจ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริการจัดทำบัญชีย้อนหลังแบบรายปี: สำหรับกิจการขนาดเล็ก
 • บริการปิดงบการเงินและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล: ประจำปี
 • บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีของธุรกิจ: ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษีที่เหมาะสม

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริการทำบัญชีรายเดือนและรายปี พร้อมให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี บริการบัญชีครบวงจร ดูแลทุกขั้นตอน ราคาถูก รับประกันคุณภาพการทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ

ประโยชน์ของบริการทำบัญชี

 • ประหยัดเวลา: ให้คุณมีเวลามากขึ้นในการบริหารธุรกิจ
 • ความถูกต้อง: บัญชีและภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
 • ความน่าเชื่อถือ: เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ

เอกสารที่จำเป็นในการทำบัญชีและภาษี

 • ใบเสร็จรับเงิน: รวมถึงใบเสร็จรับเงินจากการขายสินค้าและบริการ
 • ใบแจ้งหนี้: เอกสารแจ้งหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ
 • เอกสารทางธนาคาร: รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าบริการ

การกำหนดค่าบริการทำบัญชีต้องพิจารณาหลายปัจจัย เพื่อการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึง:

 • ประเภทของธุรกิจ: ประเภทและขนาดของธุรกิจมีผลต่อความซับซ้อนในการทำบัญชี
 • ปริมาณงาน: จำนวนการทำรายการทางการเงินที่ต้องบันทึกในแต่ละเดือน
 • จำนวนเอกสาร: เอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ที่ต้องจัดการ
 • จำนวนพนักงาน: การทำบัญชีเงินเดือนและภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • ระยะเวลาในการให้บริการ: การให้บริการบัญชีอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน
ปริมาณเอกสาร (บิลต่อเดือน)เริ่มต้น (บาท)
1 - 30 3,500
1 - 50 5,500
1 - 100 7,500
1 - 250 14,500

หลังจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำเป็นต้องมีนักบัญชีที่มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาการบัญชี หากไม่มีนักบัญชีประจำ การใช้บริการสำนักงานบัญชีเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า ช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

บริการทำบัญชีรายเดือน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับการทำบัญชีและภาษี

การทำบัญชีและการจัดการภาษีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการมักมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการ ข้อกำหนด และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษี เพื่อช่วยให้คุณมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

บริการสำนักงานบัญชีครอบคลุมอะไรบ้าง?

สำนักงานบัญชีของเรามีบริการครบวงจรเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น:

 • จัดทำบัญชีรายเดือนและรายปี: บันทึกและจัดการบัญชีธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปิดงบการเงินและยื่นภาษีประจำปี: ตรวจสอบและปิดงบการเงิน พร้อมยื่นภาษีตามกำหนด
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี: วางแผนและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษี
 • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย: บริการยื่นภาษีที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ด้วยทีมงานมืออาชีพ เรามั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและแม่นยำ


ค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีมีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ ปัจจัยที่พิจารณาได้แก่:

 • ปริมาณเอกสารและบิลที่ต้องจัดการ: จำนวนเอกสารที่ต้องบันทึกและจัดเก็บ
 • ความซับซ้อนของการทำบัญชี: ประเภทและขนาดของธุรกิจ
 • จำนวนพนักงานและการทำบัญชีเงินเดือน: จำนวนพนักงานที่ต้องจัดทำบัญชีเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ เรายังมีค่าบริการปิดงบการเงินประจำปี เริ่มต้นที่ 13,500 บาทต่อปี เรามีบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับทุกธุรกิจ ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอที่ดีที่สุด


ทำไมการทำบัญชีถูกต้องจึงสำคัญ?

การทำบัญชีที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณ โดยช่วยให้คุณ:

 • รู้สภาพการเงินที่แท้จริงของธุรกิจ: สามารถติดตามรายรับรายจ่ายและกำไรขาดทุนได้อย่างแม่นยำ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับภาษี: ลดความเสี่ยงในการถูกปรับหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานภาษี
 • ลดความเสี่ยงในการตรวจสอบจากหน่วยงานภาษี: ช่วยให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามกฎหมาย
 • วางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ: มีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

บัญชีที่ถูกต้องช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณในสายตาของนักลงทุน คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประสบการณ์ของสำนักงานบัญชีมีอะไรบ้าง?

เรามีประสบการณ์หลายปีในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีแก่ธุรกิจหลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชี การวางแผนภาษี และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจที่เรารับทำบัญชีในปัจจุบัน ได้แก่:

 • ร้านอาหาร
 • ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • การนำเข้าส่งออกสินค้า
 • ธุรกิจให้บริการ
 • ร้านกาแฟ
 • คลินิกแพทย์
 • การขายสินค้าออนไลน์
 • โรงงานผลิตสินค้า

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา เรามั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้บริการคุณทุกเมื่อ


มีคำแนะนำและปรึกษาระหว่างการบริการไหม?

เรามีบริการให้คำแนะนำและปรึกษาตลอดระยะเวลาการให้บริการ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบทุกข้อสงสัยและให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนภาษี การจัดการบัญชี หรือการแก้ปัญหาทางการเงินต่างๆ

เรามีการร่วมวางแผนงานตั้งแต่เริ่มต้นให้บริการ และจะมีการทบทวนและนำเสนอการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ นอกจากนี้ เรายังมีการติดตามและให้ความรู้ทางภาษีที่อัพเดทแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อเราได้ทุกเมื่อเพื่อรับการสนับสนุนและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา


ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชีของเรา?

การจ้างสำนักงานบัญชีของเราช่วยให้คุณ:

 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: คุณไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการจัดทำบัญชีเอง เราจะดูแลทุกขั้นตอนให้คุณ
 • ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีมงานมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและภาษี พร้อมให้คำแนะนำและดูแลธุรกิจของคุณอย่างใกล้ชิด
 • ลดความเสี่ยงในการผิดพลาด: การทำบัญชีและยื่นภาษีที่ถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดและปัญหาทางกฎหมาย
 • มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนา: คุณสามารถมุ่งเน้นในการบริหารและพัฒนาธุรกิจของคุณได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องบัญชี
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือด้านการเงิน: การมีบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใสช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือในธุรกิจของคุณ

การจ้างสำนักงานบัญชีของเราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพและครบวงจร


โปรแกรมบัญชีออนไลน์ราคาพิเศษมีอะไรบ้าง?

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อออนไลน์ และมีโปรโมชั่นที่คุ้มค่า:

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อกับสำนักงานบัญชี DHA

 • เหมาจ่าย 2,990 บาท/ปี: สั่งซื้อกับเราลด 50% ทันที และทดลองฟรีสูงสุด 90 วัน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount มีคุณสมบัติที่ครบครันเพื่อช่วยให้การจัดการบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ:

 • ใช้งานง่าย: ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและเหมาะกับนักธุรกิจยุคใหม่
 • บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน: ช่วยให้การจัดการบัญชีเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ
 • ยื่นภาษีออนไลน์: ทำให้การยื่นภาษีสะดวกและรวดเร็ว
 • รองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา: เข้าถึงและจัดการบัญชีของคุณได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต
 • เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล: ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเป็นระบบ
 • อัพเดทฟีเจอร์และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างต่อเนื่อง: มั่นใจได้ว่าโปรแกรมจะทันสมัยและเป็นไปตามกฎหมายล่าสุด

Flowaccount ช่วยให้ธุรกิจของคุณจัดการบัญชีได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ


เลือกสำนักงานบัญชีและวางแผนภาษีอย่างไร?

การเลือกสำนักงานบัญชีที่เหมาะสมและบริการวางแผนภาษีควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน: ตรวจสอบประสบการณ์ของทีมงานในการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ
 • บริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์: เลือกสำนักงานบัญชีที่มีบริการครบวงจร ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณ เช่น การทำบัญชีรายเดือน การปิดงบการเงิน และการยื่นภาษี
 • รีวิวและความพึงพอใจจากลูกค้าเดิม: อ่านรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ เพื่อประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชี
 • ราคาค่าบริการที่เป็นธรรมและเหมาะสม: พิจารณาค่าบริการที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ
 • การให้คำแนะนำและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ: สำนักงานบัญชีที่ดีควรมีการให้คำแนะนำและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

เรายังมีบริการวางแผนภาษีเพื่อช่วยลดภาระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ


 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ทางไลน์หรือโทรสอบถามกับทีมงานของเราได้ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์, เวลา 08:00 - 17:00น. นอกเวลาทำการกรุณาฝากข้อความไว้ในแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!
  • บริการจดทะเบียนบริษัท | บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่ว...
Visitors: 2,034,052