รับทำบัญชีนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง บริการคุณภาพได้มาตรฐาน ค่าทำบัญชีเริ่มต้น 5,000 บาทต่อเดือน

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทบัญชีในจังหวัดนนทบุรี ให้บริการเกี่ยวกับด้านวิชาชีพบัญชีครบวงจร รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต ให้บริการรับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้คำปรึกษาด้านทำภาษีอากร และให้บริการจัดจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการจัดทำบัญชีของธุรกิจ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีการให้คำแนะนำคำปรึกษากับธุรกิจ เพื่อให้การจัดทำบัญชีเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละท่าน

อัตราค่าบริการการทำบัญชี จะขึ้นอยู่กับปริมาณของงานและความซับซ้อนของรายการ โดยเบื้องต้นสำหรับกิจการขนาดเล็ก ที่มีปริมาณเอกสารไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน ค่าบริการจะอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน โดยจะมีการแนะนำและจัดทำบัญชีภาษีเบื้องต้น บริการจัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน รวมถึงยื่นเงินสมทบประกันสังคม ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี จัดทำงบบัญชี พร้อมทั้งจัดหาผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน

บริการของสำนักงานบัญชีจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างทางลัดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

ข้อดีการจ้างสำนักงานบัญชี

1. การจ้างสำนักงานบัญชีดุแล คุณไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับพนักงานลาออก

2. การจ้างสำนักงานบัญชี คุณจะได้งานที่เป็นมืออาชีพ ไม่ต้องลองผิดลองถูก

3. การจ้างสำนักงานบัญชี คุณจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีเอง 2-3 เท่า

4. การจ้างสำนักงานบัญชี ช่วยควบคุมให้ระบบบัญชีการเงินมีประสิทธิภาพดี

 

ธุรกิจไหนควรใช้บริการสำนักงานบัญชี

1. ธุรกิจขนาดเล็ก ซื้อมาขาย หรือเป็นธุรกิจให้บริการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. ธุรกิจที่ต้องการความถูกต้องในการจัดทำบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงและขอคืนภาษีเงินได้

3. ธุรกิจที่ต้องการวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง ผู้บริหารต้องการคำแนะนำและการนำเสนอทางเลือกประกอบการตัดสินใจ

 

    การเริ่มต้นธุรกิจของ SMEs ส่วนใหญ่มักขาดความชำนาญในการจัดทำบัญชีและภาษี หากดำเนินการเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ ระบบงานบัญชีจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด อาจนำไปสู่ปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และเกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับจำนวนมากตามมา

    สำหรับเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลามาเรียนรู้และดูแลงานบัญชีอย่างเต็มที่ คุณควรเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพซึ่งเป็นมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี ...จะดีกว่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,952,795