รับทำบัญชี บริการคุณภาพ ราคามีเหตุมีผล พร้อมการให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีอากร

สำนักงานรับทำบัญชี DH.A. สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รับทำบัญชีเน้นคุณภาพ ยื่นภาษีรายเดือน นำส่งประกันสังคม รับปิดงบ ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี บริการในราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย พร้อมการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย เพื่อให้ธุรกิจมีแนวทางในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเลือกจ่ายในอัตราต่ำที่สุด

     

ปรึกษาการจัดทำบัญชี

จ้างสำนักงานบัญชี​ดีอย่างไร?

1. การจ้างสำนักงานบัญชี คุณไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับพนักงานลาออก

2. การจ้างสำนักงานบัญชี คุณจะได้งานที่เป็นมืออาชีพ ไม่ต้องลองผิดลองถูก

3. การจ้างสำนักงานบัญชี คุณจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีเอง  2 - 3 เท่า

4. การจ้างสำนักงานบัญชี ช่วยควบคุมให้ระบบบัญชีการเงินมีประสิทธิภาพดี

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะทางที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเรียนจบด้านบัญชีโดยตรง ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีอย่างลึกซึ้ง ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ เป็นอาชีพที่ไม่มีทางลัด และไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

บริษัทฯ จะเสนอค่าบริการทำบัญชีและขอบเขตการให้บริการที่ควบคุมระบบงานบัญชีและภาษีทั้งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริการทำบัญชีและภาษีรายเดือน

2. บริการที่ปรึกษาและปิดงบบัญชีประจำปี

3. บริการยื่นแบบภาษีและเอกสารต่างๆ

สำหรับท่านที่กำลังมองหาสำนักงานบัญชีเพื่อช่วยดูแลงานด้านบัญชีให้กับบริษัทของท่าน หากต้องการขอคำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับทีมงานของเราได้เลย

ค่าจ้างทําบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีพร้อมบริการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย แนะนำการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบัญชี การยื่นภาษีสรรพากร การคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี รวมถึงเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริการทำบัญชีรายเดือน มีบริการรับส่งเอกสารถึงที่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก้ว บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย ปากเกร็ด เป็นต้น

 ค่าจ้างทําบัญชีบริษัท รับทําบัญชี ราคา

ขอบเขตบริการ

1. บันทึกรายการค้าและจัดทำสมุดรายวัน

2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินกิจการ

3. จัดทำรายงานและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย พนักงาน (ภงด.1)

4. จัดทำรายงานและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ภงด.3)

5. จัดทำรายงานและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (ภงด.53)

6. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขายและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

7. จัดทำรายงานการจ่ายเงินต่างประเทศและยื่นแบบภาษี (ภพ.36)

8. จัดทำรายงานและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

9. จัดทำรายงานและนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-10)

 

ค่าปิดงบและตรวจสอบบัญชี

บริการปิดงบและตรวจสอบบัญชี พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อการเสียภาษีที่ถูกต้อง และเสียภาษีในอัตราต่ำสุด

ปิด งบ เปล่า ราคา

 

ขอบเขตบริการ

1. การสัมภาษณ์และประเมินสถานการณ์ด้านภาษีขององค์กร

2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

3. รวบรวม สนับสนุน แนะนำ เพื่อข้อมูลในการปิดงบและตรวจสอบบัญชี

4. สอบทานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ

5. ตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี

6. แจ้งชื่อผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบของกิจการตาม พ.ร.บ.การบัญชี และประกาศของสภาวิชาชีพ

 

บริษัท ธนาคมแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด สำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดนนทบุรี รับทำบัญชี รับปิดงบ ตรวจสอบบัญชี รับยื่นภาษีสรรพากร นำส่งประกันสังคม บริการครบจบในที่เดียว พร้อมการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย เพื่อให้ธุรกิจมีแนวทางในการเสียภาษีที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถเลือกจ่ายภาษีได้ในอัตราต่ำที่สุด

การแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจ คุณจะพบแนวทางในการบริหารจัดการด้านภาษีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

คุณธนาคม ตั้งสุรชัยกุล

ปรึกษาการจัดทำบัญชี

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,970,429