บริการรับทำบัญชี นนทบุรี รับปิดงบ ตรวจสอบบัญชี บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า

สำนักงานบัญชีนนทบุรี DHA บริษัทรับทำบัญชี ใน อำเภอบางบัวทอง-ไทรน้อย บริการรับทำบัญชี นนทบุรี รับปิดงบ ตรวจสอบบัญชี บริการคุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการที่ดีเยี่ยมรับประกันได้ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี วิเคราะห์และวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร เสนอขอบเขตบริการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

การเริ่มต้นธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักขาดความชำนาญด้านบัญชีและภาษี หากดำเนินการด้วยตนเองทั้งที่ขาดความเข้าใจ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด จนนำไปสู่ภาษีย้อนหลัง

สำหรับท่านที่ต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลาเรียนรู้เรื่องภาษีอย่างเต็มที่ เราแนะนำให้ท่านเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชีที่ได้คุณภาพและเป็นมืออาชีพ ..จะดีกว่า

จ้างสำนักงานบัญชีดีอย่างไร?

1.คุณไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับพนักงานลาออก

2.คุณจะได้งานที่เป็นมืออาชีพไม่ต้องลองผิดลองถูก

3.คุณจะจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานเอง 1-2 เท่า

4.สำนักงานบัญชีจะช่วยให้คำปรึกษาทำให้ระบบบัญชีดียิ่งขึ้น

ค่าจัดทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้น 5,500 บาทต่อเดือน

อัตราค่าบริการทำบัญชี รายเดือน

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี พร้อมให้คำแนะนำการเสียภาษีถูกต้อง เลือกชำระในอัตราต่ำสุด รับทำบัญชีนนทบุรี-ปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก้ว บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย ปากเกร็ด เป็นต้น

เราจะเสนอค่าจ้างทำบัญชีรายเดือนตามขอบเขตงานที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้วิธีประมาณการจากรายได้ จำนวนเอกสารในการลงบัญชี การประสานงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา

 แพคเกจ Start ค่าทําบัญชีเดือนละ 5,500 บาท

 แพคเกจ Small ค่าทําบัญชีเดือนละ 7,500 บาท

 แพคเกจ Medium ค่าทําบัญชีเดือนละ 9,500 บาท

 

ขอบเขตการจัดทำบัญชี

 1. บันทึกและจัดทำสมุดรายวัน

 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ

 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย

 4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

 5. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

 6. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

 7. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

 8. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.36)

 9. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

 10. จัดทำและยื่นนำส่งประกันสังคม (สปส1-10)

ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี เริ่มต้น 4,500 บาทต่อปี

ค่าตรวจสอบบัญชี งบเปล่า 4,500 บาท

 1. รวบรวมข้อมูล สนับสนุน แนะนำ เพื่อการสอบบัญชี

 2. สอบทานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ

 3. ตรวจสอบเอกสารเพื่อรับรองการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี

ค่าปิดงบบัญชีและบริการอื่นๆ เริ่มต้น 7,500 บาท

บริการยื่นแบบภาษีต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทำบัญชีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และป้องกันไม่ให้เกิดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามมาในอนาคต

 

ขอบเขตบริการธุรกิจและอื่นๆ

 1. สัมภาษณ์และประเมินสถานการณ์ด้านภาษี

 2. ให้คำแนะนำปรึกษาการวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้อง

 3. แจ้งชื่อผู้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี

 4. ยื่นแบบสรุปภาษีเงินเดือน ภงด.1ก

 5. ยื่นแบบสรุปทดแทนประจำปี กท.20

 6. ลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

 7. ยื่นบัญชีผู้ถือหุ้น บอจ.5

 8. ยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.51

 9. ยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50

10. นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์

สอบถามเพิ่มเติม / ติดต่อคุณกี่

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำปรึกษาและจะเสนอราคาให้ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,981,439