บริการจดทะเบียนบริษัท ช่วยทุกขั้นตอนจดทะเบียน ตั้งแต่เลือกชื่อบริษัท จนถึงยื่นขอจัดตั้งตามกฎหมาย

บริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดของเรา ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย เราจะช่วยในขั้นตอนการจดทะเบียนทั้งหมด ตั้งแต่เลือกชื่อบริษัท จนถึงยื่นขอจัดตั้งตามกฎหมาย

การจดทะเบียนบริษัท หรือ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริการจดทะเบียนบริษัทครบวงจรของเราไม่เพียงรับมอบอำนาจดำเนินการทางกฎหมายเท่านั้น แต่เรายังเป็นเพื่อนที่พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนตลอดการดำเนินธุรกิจของคุณ

การให้คำปรึกษาและดำเนินการจดทะเบียนบริษัทควรปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อรับรองถึงสถานะทางกฎหมายและความปลอดภัยของธุรกิจ 

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account / อีเมล: dhanakom.info@gmail.com / มือถือ: 090-127-0586 / เบอร์โทร: 02-102-6503 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (8.00-17.00 น.) ขอบคุณค่ะ

เราให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในกระบวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย การขอมีเลขประจำตัวนิติบุคคล การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร และการขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม

1. บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 

✓ ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

✓ ต้องมีพยานรับรองอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารที่เกี่ยวข้อง

✓ ต้องเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกในวันจัดตั้ง โดยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียน

✓ ในวันประชุมจัดตั้งสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวก็ได้ ซึ่งจะต้องระบุตำแหน่งและอำนาจที่จะมอบให้กับกรรมการนั้น

2. บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

✓ ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

✓ ต้องเรียกชำระค่าเงินลงทุนครั้งแรกในวันจัดตั้งทั้งจำนวน

✓ การก่อตั้งแบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท ดังนี้:

  • "หุ้นส่วนผู้จัดการ" คือหุ้นส่วนที่มีอำนาจตัดสินใจ และรับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหาย
  • "หุ้นส่วนทั่วไป"  คือหุ้นส่วนที่ลงเงินอย่างเดียว รับผิดชอบเพียงเงินที่ลงทุนไว้เท่านั้น

การจดทะเบียนบริษัทและการบริหารจัดการบัญชีที่มีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและมีความชำนาญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความสำเร็จ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account / อีเมล: dhanakom.info@gmail.com / มือถือ: 090-127-0586 / เบอร์โทร: 02-102-6503 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (8.00-17.00 น.) ขอบคุณค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 2,009,648