รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นสวนจำกัด จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม บริการเน้นคุณภาพด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในวิชาชีพ พร้อมการให้คำปรึกษาประกอบการตัดสินใจ

การแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเปิดมุมมองการบริหารธุรกิจ คุณจะพบแนวทางในการบริหารจัดการด้านภาษีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด

         

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT พร้อมบริการตอบข้อซักถามกับสรรพากร

 3. จดขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคมในกรณีที่เริ่มมีพนักงานและลูกจ้าง

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

1. ให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นและยืนยันการรับทำงาน

2. จองชื่อนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท หลังทราบผลการจองชื่อ

4. ส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียนมาทางไลน์ หรือ อีเมล

5. ส่งเซ็นเอกสารคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกิจการทั้งหมด

6. ลูกค้าชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ ก่อนนำจดต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์

7. รับมอบอำนาจดำเนินการตามขอบเขตงานที่ตกลงไว้พร้อมแจ้งผลให้ทราบ

8. ส่งมอบใบเสร็จและเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้เป็นลำดับสุดท้าย

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คืออะไร?

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ง มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงในการแบ่งผลกำไรกัน หุ้นส่วนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. "หุ้นส่วนผู้จัดการ" เป็นหุ้นส่วนที่รับมอบอำนาจ และต้องรับผิดไม่จำกัด

2. "หุ้นส่วนทั่วไป" เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีอำนาจลงนาม และจำกัดความรับผิดเฉพาะเงินที่ลงทุนเท่านั้น

 

ค่าบริการจดทะเบียน หจก

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ รับจดทะเบียน หจก รับเปิดหจก รับจัดตั้งหจก ราคาเหมาจ่ายรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

พร้อมรับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนลูกค้าทุกขั้นตอน บริการเน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมการให้คำแนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่

เอกสารจดทะเบียน หจก

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งห้างหุ้นส่วน

3. แผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

หจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร

1. จำนวนผู้เริ่มก่อตั้งกิจการ

บจก: ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

หจก: ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

 

2. เงื่อนไขความรับผิดชอบ

บจก: ผู้ถือหุ้นทุกคนจำกัดความรับผิด

หจก: มีหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ จำกัดความรับผิด และ ไม่จำกัดความรับผิด


3. ความรับผิดชอบในหนี้สิน

บจก: "ผู้ถือหุ้น" รับผิดเฉพาะเงินลงทุน หรือจำนวนเงินที่ยังค้างชำระค่าหุ้นเท่านั้น

หจก: "หุ้นส่วนผู้จัดการ" รับผิดในหนี้สินทั้งหมด (รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวอาจถูกใช้ในการชำระหนี้ได้ด้วย)

 

4. การบริหารงานของกิจการ

บจก: บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

หจก: ตัดสินใจต้องได้รับความเห็นชอบจากหุ้นส่วนทุกคน

 

5. ผู้รับรองงบการเงินประจำปี

บจก: CPA เป็นผู้เซ็นต์รับรองงบการเงิน

 หจก: TA หรือ CPA เป็นผู้เซ็นต์รับรองงบการเงิน

 

6. ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกิจการ

 บจก: จ่ายค่าธรรมเนียมจัดตั้งกิจการ ประมาณ 6,360 บาท

 หจก: จ่ายค่าธรรมเนียมจัดตั้งกิจการ ประมาณ 1,460 บาท

 

จดทะเบียนบริษัท คืออะไร?

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน และนำผลกำไรที่ได้รับมาแบ่งกันในรูปแบบ "เงินปันผล" ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท เมื่อจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้วจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากหน่วยภาษีของบุคคลธรรมดา

 

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับเปิดบริษัท รับจัดตั้งบริษัท ราคาเหมาจ่ายรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดแทนลูกค้าทุกขั้นตอน บริการเน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมการให้คำแนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

จดทะเบียนบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่

แพ็คเกจไหนเหมาะกับคุณ

แพคเกจ #1 เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่คาดว่ารายได้จะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ไม่มีพนักงานประจำ หรือเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายปุ๋ย, ขายพืช, ขายสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ขนส่ง, ยารักษาสัตว์, อาหารสัตว์, ทำการเกษตร

แพคเกจ #2 เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางที่คาดว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ คู่ค้าภาครัฐ ธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สร้างอาคาร สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น กิจการเหล่านี้ควรเลือกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในภาษีซื้อจากการลงทุนเหล่านั้น

เพคเกจ #3 เหมาะสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ ต้องการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน แบบครบวงจร เป็นกิจการขนาดกลางและใหญ่ต้องการความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น มีการจ้างพนักงาน หรือ ลูกจ้างประจำตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน

  2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

  3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน

  4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

จดทะเบียนบริษัทใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน

2. สำเนาบัตรประชาชน พยานในการจัดตั้ง 2 คน

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท

4. แผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

การกำหนดอำนาจกรรมการ

1. กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

2. กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

3. กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

 

ทุนจดทะเบียนควรเท่าไหร่ดี

ทุนจดทะเบียนหรือเงินตั้งต้นกิจการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องลงทุนซื้อสินค้า เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับที่ลูกค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ
 
ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ SME นิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียนนครั้งแรกไม่เกิน 1 ล้านบาท และในวันประชุมจัดตั้งบริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% ของมูลค่าหุ้น
 

จัดตั้งบริษัทต้องมีเงินในธนาคารไหม

การจดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ก่อตั้งสามารถระบุการลงทุนเป็นเงินสดได้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด
 
ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ กรณีนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย
 

จดทะเบียนประกันสังคมตอนไหน

เมื่อบริษัมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ลูกจ้างภายใน 30 วัน
 
 
 
บริการจดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อบริษัท เพิ่มหุ้นส่วน เพิ่มสาขา เพิ่มทุน เลิกบริษัท ชำระบัญชี
 
การปิดกิจการต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินเพิ่มเบี้ยปรับตามมาในอนาคต ผู้ประกอบการต้องจดเลิกและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จดเลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร และจดเลิกกิจการกับกองทุนประกันสังคม

  • จดแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มกรรมการบริษัท เพิ่มชื่อกรรมการ เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัท ค่าบริการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 1. แก้ไขกรรมการเข้าใหม่ 4,000 บาท 2. แก้ไ...
    

  • จดแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ย้ายบริษัท เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานบริษัท จดเพิ่มสาขา จดลดสาขา ค่าบริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท 1. แก้ไขที่ตั้งสนง.ให...
    

  • เพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ค่าบริการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 1. จดแก้ไขวัตถุประส...
    

  • การจดเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราบริษัท ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) ค่าบริการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท 1. แก้ไขชื่อบริษัท 4,000 บาท 2. แก้ไข...
    

  • การขยายกิจการ หรือ เพิ่มสภาพคล่อง สามารถระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ค่าบริการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริษัท 1. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท 2. เปลี่ยนแปลง...
    

 • จดเลิกกิจการและชำระบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50 กับกรมสรรพากร ค่าบริการปิดงบและชำระบัญชี 1. จดเลิกและชำระบัญชี 10,000 บาท 2. จัดท...

ที่นี่!! เราให้ความสำคัญในการแนะนำปรึกษามาเป็นอันดับแรก เพราะเข้าใจดีว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ ทีมงานของเราทุกคนพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและจะเสนอบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

ท่านที่สนใจบริการสามารถแชทไลน์หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพ จริงใจ และตรงไปตรงมา

คุณอรไพลิน ตั้งสุรชัยกุล

จดทะเบียนบริษัทและหจก

บริการจดทะเบียนบริษัท ไลน์ไอดี:suptle.t

บริการจดทะเบียนบริษัท เบอร์โทร.090-127-0586

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป

ตัวอย่างตราประทับบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นสวนจำกัด ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ

และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคล เช่น “บริษัท ร่ำรวยพาณิชย์ จำกัด” หรือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยพาณิชย์" ห้ามใช้เป็นตัวย่อ เช่น บจก. หรือ หจก.

กรณีใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า “Co., Ltd.” หรือ “Company Limited” ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีคำว่า “Limited Partnership” ต่อท้าย

Visitors: 1,964,986