รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาเหมาจ่าย แถมตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

บริการจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำการวางแผนบัญชีและภาษี ทุนจดทะเบียนบริษัท เอกสารประกอบการจัดตั้ง ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

 

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 ท่าน

สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท

แผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

ค่าใช้จ่ายในจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท ราคาเหมาจ่าย 12,000 บาท

ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ฟรีตรายาง

ลดความยุ่งยาก ลูกค้าไม่ต้องเดินทางเอง

รับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ปรึกษาฟรี ที่เดียวจบ ไม่เสียเวลา


ปรึกษาเพิ่มเติม โทร.090-127-0586 หรือแชท Line ID: suptle.t

การจดทะเบียนบริษัท (Company Limited) เป็นรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งกิจการ โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนหุ้น กำหนดมูลค่าหุ้น และเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ผู้ที่ลงทุนเรียกว่าผู้ถือหุ้น มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทในจำนวนเงินที่ไม่เกินเงินที่ได้ลงทุนหรือจองหุ้นไว้เท่านั้น
 

การจดทะเบียนบริษัทได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจัดตั้งเป็นบริษัท SME ด้วยทุนจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษในการจ่ายภาษีสรรพากรที่ถูกกว่ากิจการขนาดใหญ่

ทุนจดทะเบียนบริษัท หรือเงินตั้งต้นกิจการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายด้านประกอบกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ, เงินที่ต้องลงทุนสต๊อคสินค้า, เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ, ตลอดจนเงื่อนไขที่คู่ค้ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นประมูลงาน ฯลฯ

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จัดตั้งหจก เปิดหจก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาการวางแผนบัญชีภาษี การกำหนดเงินทุนจดทะเบียน เอกสารประกอบการจดทะเบียนต่างๆ ตลอดจนกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หจก

บริการจดทะเบียน หจก ราคาเหมาจ่าย 6,000 บาท

รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว แถมฟรีตรายาง 1 อัน

ให้แนะนำปรึกษาครบทุกเรื่องบัญชีและภาษีสรรพากร

รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการคุณถาพ คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูง

 

เอกสารในการจดทะเบียน หจก มีอะไรบ้าง?

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

 สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งห้างหุ้นส่วน

แผนที่ตั้งโดยสังเขป


ปรึกษาเพิ่มเติม โทร.090-127-0586 หรือแชท Line ID: suptle.t

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีสัญญาตกลงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ดังนี้

  หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจและต้องรับผิดชอบไม่จำกัดมูลค่าความเสียหาย และห้างหุ้นส่วนทั่วไปเป็นหุ้นส่วนที่ต้องรับผิดชอบเพียงเงินที่ตนลงทุนไว้เท่านั้น

 

จดบริษัทต้องมีเงินในธนาคารไหม?

การจดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ก่อตั้งสามารถระบุการลงทุนเป็นเงินสดได้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารแต่อย่างใด

*ยกเว้น กรณีที่มีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ กรณีนี้ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย

 


Tags : ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท | จด หจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร | ตัวอย่างตราประทับบริษัท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,952,795