รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนหจก ราคาเหมาจ่าย แถมฟรีตรายาง

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดภาษีมูลเพิ่ม จดประกันสังคม บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด อำนวยความสะดวก รับมอบอำนาจดำเนินการแทนทุกขั้นตอน ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปติดต่อเอง ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

เรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ทุกราย

 

บริการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT กับกรมสรรพากร พร้อมตอบข้อซักถาม

3. จดทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างประกันสังคม (กรณีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป)


จดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited) เป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน และนำผลกำไรที่ได้รับมาแบ่งกันในรูปแบบ "เงินปันผล" ตามสัดส่วนของการถือหุ้นสามัญของบริษัท เมื่อจดทะเบียนบริษัทเสร็จจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากหน่วยภาษีของบุคคลธรรมดา (เจ้าของเดิม)

 

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง 2 ท่าน

สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน

สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งของกิจการ

แผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

จดทะเบียนบริษัทใช้เงินเท่าไหร่?

รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท ราคาเหมาจ่าย พร้อมให้แนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจ บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด

จดบริษัท เหมาจ่าย 12,000 บาท

ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

แถมฟรีตรายางแบบหมึกในตัว 1 อัน

ลดความยุ่งยาก รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ฟรีปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ครบจบในที่เดียว

 บริการเน้นคุณภาพ คุ้มค่า ได้ประโยชน์สูง

โทรปรึกษา 090-127-0586 แชทไลน์ suptle.t

ทุนจดทะเบียนบริษัทควรเท่าไหร่ดี?

ทุนจดทะเบียนบริษัท หรือที่เรียกกันว่าเงินตั้งต้นในการทำธุรกิจ เป็นเงินที่ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้สอยในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยการกำหนดทุนจดทะเบียนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ เงินที่ต้องสำรองไว้ซื้อสินค้า เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายพนักงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่คู่ค้ากำหนดในการยื่นประมูลงาน เป็นต้น

การจดทะเบียนบริษัทสามารถระบุการลงทุนเป็นเงินสดได้ไม่ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคาร ยกเว้นกรณีมีหุ้นส่วนบางรายเป็นชาวต่างชาติ ต้องขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากกับธนาคารเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทด้วย

 

จดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก (Limited Partnership) เป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้ง โดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงกัน ในการจัดตั้งจะต้องมีหุ้นส่วน 2 ประเภท ดังนี้

1.หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นหุ้นส่วนที่มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดการงานของห้างฯ เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด จะต้องร่วมรับผิดในบรรดาหนี้สินของห้างฯ ไม่จำกัดจำนวน

2.หุ้นส่วนทั่วไป เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีอำนาจ และรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุนไว้เท่านั้น

 

เอกสารจดทะเบียน หจก มีอะไรบ้าง?

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง 2 คน

 สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นตั้งของกิจการ

แผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่?

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิด ห จก ราคาประหยัด ฟรีตรายาง พร้อมดำเนินการแทนทุกขั้นตอน บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด

 จดหจก เหมาจ่าย 6,000 บาท

ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

แถมฟรีตรายางแบบหมึกในตัว 1 อัน

ลดความยุ่งยาก รับดำเนินการแทนทุกขั้นตอน

ฟรีปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ครบจบในที่เดียว

 บริการเน้นคุณภาพ คุ้มค่า ได้ประโยชน์สูง

โทรปรึกษา 090-127-0586 แชทไลน์ suptle.t


  • การจดทะเบียนการค้าบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด.jpg
   ท่านที่กำลังตัดสินใจปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากร้าค้าทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) มาเป็นรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท หรือ หจก.) เพื่อการจัดการด้านบัญชีและภาษีให้ถูกต้องและมี...
    

  • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท.jpg
   จดทะเบียนบริษัท หรือ หจก ดี? เป็นคำถามยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่มักจะสอบถามกับทีมงานของเราอยู่เสมอ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามักจะแนะนำให้ลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมากกว่า โ...
    

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.jpg
   จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน กรณีมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รายรับเกิน โดยยื่นแบบขอจดทะเบียนกับสำนักงานสรรพากรอำเภอที่กิจก...
    

  • จดทะเบียนประกันสังคม.jpg
   จดทะเบียนประกันสังคมตอนไหน กรณีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และกรณีรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งข...
    

 • 2TJ
  ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิต...

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เพราะต้องการอยู่ในกลุ่มบริษัทของ SMEs เพื่อสิทธิการเสียภาษีประหยัดกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

 

สอบถามเพิ่มเติม / ติดต่อคุณเติ้ล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริษัทฯ จะติดต่อให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ท่านเป็นลำดับต่อไป
Visitors: 1,981,439