บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท | บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ

สนใจบริการจดทะเบียนบริษัท?

เรามีบริการ จดทะเบียนบริษัท เพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คลิกเพื่อรับใบเสนอราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด?

เรามีบริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างครบวงจร

คลิกเพื่อรับใบเสนอราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

 • บริการจดทะเบียนบริษัทใหม่: รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกขั้นตอน
 • บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก): บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและปรับปรุงข้อมูล
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อการดำเนินธุรกิจ
 • บริการจดทะเบียนประกันสังคม: บริการจดทะเบียนประกันสังคมสำหรับธุรกิจและพนักงาน
 • บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนนิติบุคคล: บริการแก้ไขข้อมูลและเปลี่ยนแปลงทะเบียนนิติบุคคล
 • บริการจดทะเบียนเลิกกิจการและปิดงบชำระบัญชี: บริการจดทะเบียนเลิกกิจการและปิดงบชำระบัญชี
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีของธุรกิจ: ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
รับจดทะเบียนบริษัทจำกัดอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ของบริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • ความสะดวก: ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณง่ายและรวดเร็ว
 • ความถูกต้อง: เอกสารการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • ความน่าเชื่อถือ: เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ

เอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน: ของผู้ประกอบการและผู้ร่วมลงทุน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน: ของผู้ประกอบการและผู้ร่วมลงทุน
 • ใบจองชื่อบริษัท: ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลเพื่อใช้จดทะเบียน
 • เอกสารอื่นๆ: ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าบริการ

การกำหนดค่าบริการจดทะเบียนธุรกิจต้องพิจารณาหลายปัจจัย เพื่อการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึง:

 • ประเภทของธุรกิจ: ประเภทและขนาดของธุรกิจมีผลต่อความซับซ้อนในการจดทะเบียน
 • ปริมาณงาน: จำนวนเอกสารและการดำเนินการที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
 • จำนวนผู้ร่วมลงทุน: ผู้ร่วมลงทุนมีผลต่อการจัดการเอกสารและการประสานงาน

แพ็กเกจจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเหมาจ่าย รวมค่าธรรมเนียม แถมฟรีตรายาง พร้อมบริการครบทุกขั้นตอน บริการของเราช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด

ค่าจดทะเบียนบจก.หจก.
แพ็กเกจ 1 12,780 7,880
แพ็กเกจ 2 15,990 11,090
แพ็กเกจ 3 19,200 14,300

ขั้นตอนในการให้บริการจดทะเบียนของเรา

 1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. บริการจองชื่อบริษัทที่ต้องการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. รับเงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมเอกสารเตรียมกรอกแบบฟอร์ม
 4. ส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าลงนามและรับชำระเงินส่วนที่เหลือ
 5. ดำเนินการตามแพ็คเกจที่ตกลงและส่งมอบหนังสือรับรองบริษัท
รับปรึกษาจดทะเบียนบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ในกระบวนการนี้ ผู้ประกอบการมักมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ต้องเตรียม และข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจและเตรียมตัวได้ดีขึ้น

จดทะเบียนบริษัททำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีสถานะทางกฎหมายชัดเจนและน่าเชื่อถือ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้:

 • ตรวจสอบชื่อบริษัท: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อบริษัทไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ยื่นคำขอจดทะเบียน: เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ (MOA), สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งและกรรมการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง: รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับที่ตั้งสำนักงาน, รายชื่อผู้ถือหุ้น และรายละเอียดการประกอบธุรกิจ
 • ชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
 • รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน: หลังจากการยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสิ้น

การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทของคุณมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างเป็นทางการ


ข้อดีการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนเป็นบริษัทมีข้อดีหลายประการที่ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้:

ความน่าเชื่อถือ

 • สถานะทางกฎหมายชัดเจน: การจดทะเบียนทำให้ธุรกิจของคุณมีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้าและคู่ค้า
 • ความน่าเชื่อถือในตลาด: บริษัทที่จดทะเบียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าได้ง่ายขึ้น

การระดมทุน

 • การเข้าถึงแหล่งทุน: การจดทะเบียนบริษัททำให้คุณสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน
 • การเพิ่มทุน: สามารถออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

ความรับผิดชอบจำกัด

 • ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดตามมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในกรณีที่ธุรกิจประสบปัญหา

ประโยชน์ทางภาษี

 • ภาษีตามผลประกอบการจริง: เสียภาษีตามผลประกอบการจริง กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปี
 • การใช้ผลขาดทุน: ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป (ได้สูงสุดถึง 5 รอบบัญชี) ซึ่งช่วยลดภาระภาษีในอนาคต

การจดทะเบียนเป็นบริษัทไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและมั่นคง แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตและการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลาย


รับจดทะเบียนบริษัทกี่บาท

การจดทะเบียนบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต้องคำนึงถึงหลายส่วน ดังนี้:

 • ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทอยู่ที่ประมาณ 6,360 บาท
 • ค่าบริการ: ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารและให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดจนการรับมอบอำนาจดำเนินการแทน ประมาณ 6,420 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น: 12,780 บาท

การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีจะช่วยให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


ต้องมีเงินฝากธนาคารไหม

การจดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องมีทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในเอกสารการจดทะเบียน แต่ไม่จำเป็นต้องมีเงินในธนาคารในขั้นตอนการจดทะเบียน ข้อกำหนดต่างๆ จะแตกต่างกันตามสถานะของหุ้นส่วน ดังนี้:

กรณีหุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด

 • ไม่จำเป็นต้องมีเงินในธนาคาร: ในขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการมีเงินในธนาคาร
 • การลงทุนด้วยเงินสด: สามารถระบุการลงทุนด้วยเงินสดได้ในเอกสารการจดทะเบียน

กรณีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติ

 • ต้องมีหนังสือรับรองเงินฝาก: ต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากกับธนาคารสำหรับประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย
 • การยื่นเอกสาร: เอกสารนี้จะต้องแนบไปกับคำขอจดทะเบียนเพื่อยืนยันว่ามีการลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการจดทะเบียน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย


จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หรือมีความต้องการในการดำเนินธุรกิจที่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษี ดังนี้:

เกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เมื่อรายได้ของบริษัทถึงเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย: หากรายได้ของบริษัทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอนการจดทะเบียน

 • ยื่นแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): พร้อมเอกสารประกอบที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่

กรณีที่ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที

 • ต้องการใบกำกับภาษี: หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี หรือเป็นคู่ค้าภาครัฐ ควรจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อให้สามารถออกใบกำกับภาษีและขายสินค้าได้
 • ธุรกิจต้องลงทุนสูง: กรณีที่ธุรกิจต้องลงทุนสูง เช่น ก่อสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร ควรจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เพื่อใช้สิทธิในการเครดิตภาษีซื้อในอนาคต

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้ประโยชน์จากสิทธิทางภาษีได้เต็มที่


ทุนจดทะเบียนควรเท่าไหร่ดี

การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะของธุรกิจ โดยทั่วไปมีปัจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้:

ธุรกิจ SME

 • นิยมเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท: ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) มักเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้าและคู่ค้า

พิจารณาจำนวนเงินที่ต้องใช้

 • การซื้อสินค้า: คำนวณทุนที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อสินค้าเริ่มต้น
 • ทุนหมุนเวียน: ประเมินจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ

หลักเกณฑ์ลูกค้า

 • การยื่นประมูลงาน: พิจารณาตามเกณฑ์ที่ลูกค้าหรือโครงการต่างๆ กำหนดในการยื่นประมูลงาน ซึ่งอาจมีการกำหนดขั้นต่ำของทุนจดทะเบียน

การกำหนดทุนจดทะเบียนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือและมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น


ใช้บ้านเป็นที่อยู่จดทะเบียน

การใช้บ้านของคุณเองเป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้:

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ทะเบียนบ้าน: เพื่อแสดงหลักฐานว่ามีตัวตนอยู่จริง และที่อยู่ตรงกับที่ใช้จดทะเบียนบริษัท
 2. หนังสือยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ: เอกสารนี้ต้องมีการเซ็นยินยอมจากเจ้าของบ้าน โดยระบุชัดเจนว่าอนุญาตให้ใช้บ้านเป็นที่อยู่จดทะเบียนบริษัท
 3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์: เช่น
  • ทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุชื่อเจ้าบ้าน
  • หนังสือสัญญาซื้อขาย
  • สำเนาโฉนดที่ดิน

การเตรียมเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


วิธีประมาณการภาษีเบื้องต้น

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด เป็นธุรกิจ SME ดำเนินธุรกิจขายสินค้าให้กับโรงงาน 5 ล้านบาท มีต้นทุนสินค้า 3.5 ล้านบาท จ่ายเงินเดือน 3 คน 1.08 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.12 ล้านบาท

รายการจำนวน (บาท)
รายได้ 5,000,000
หักต้นทุนขาย 3,500,000
กำไรขั้นต้น 1,500,000
หักเงินเดือน 1,080,000
หักค่าใช้จ่ายอื่น 120,000
กำไรสุทธิ 300,000 (ยกเว้นภาษีเงินได้)

ก่อนตัดสินใจเริ่มธุรกิจ ควรศึกษารูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลแต่ละประเภท ทั้งการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจารณาความน่าเชื่อถือและโอกาสทางธุรกิจ สอบถามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความรับผิดตามกฎหมายของนิติบุคคลแต่ละประเภท การเตรียมตัวอย่างดีจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ทางไลน์หรือโทรสอบถามกับทีมงานของเราได้ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์, เวลา 08:00 - 17:00น. นอกเวลาทำการกรุณาฝากข้อความไว้ในแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญของเรา!
  • บริการรับทำบัญชีและปรึกษาภาษี ครบวงจร | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ บริการทำบัญชีรายเดือนและรายปี พร้อมให้...
Visitors: 2,034,055