6. บริการปิดงบและชำระบัญชี

จดเลิกกิจการและชำระบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.50 กับกรมสรรพากร

ค่าบริการปิดงบและชำระบัญชี

 1. จดเลิกและชำระบัญชี 10,000 บาท

 2. จัดทำงบการเงิน       10,000 บาท

 3. จดเลิกภาษีสรรพากร   3,500 บาท

 4. ลงหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ 1,500 บาท

 

ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี

1. จดเลิกและชำระบัญชี 500 บาท

2. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ 1,500 บาท

3. รับรองสำเนา หน้าละ 50 บาท

 

ขั้นตอนการปิดงบและชำระบัญชี

1. เชิญประชุม ลงหนังสือพิมพ์ ประกาศเลิกบริษัท

2. จดทะเบียนเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. จัดทำงบการเงิน (ชำระบัญชี)

4. จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี  คัดหนังสือรับรองเลิกบริษัท

5. จดเลิกภาษี VAT (สำหรับผู้ประกอบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6. ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50

 

<<< กลับสู่หน้า (บริการจดทะเบียนบริษัทและหจก)

Visitors: 1,964,995